جهان

آغاز فصل جدید همکاری ایران و عربستان سعودی

سفرای ایران و عربستان سعودی پس از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک میان این دو کشور کارهایشان را در ریاض و تهران از سر می‌گیرند.

عبدالله العنزی؛ سفیر تازه عربستان سعودی در ایران که روز سه شنبه به تهران رفته است می‌گوید که رهبری سعودی بر اهمیت تقویت روابط دو ‌کشور ایران و عربستان تاکید دارد.

در همین حال، علیرضا عنایتی؛ سفیر تازه ایران در عربستان سعودی پیش از چاشت سه شنبه وارد ریاض شد و از سوی مسئولان وزارت خارجه عربستان مورد استقبال قرار گرفت.

این در حالی است که روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سال ها دچار پیچیدگی هایی بود که با میانجی گیری چین مقام های وزارت های خارجه دو کشور چند ماه پیش باهم دیدار کردند.