زنان

اداره ملی کانکور طالبان هیچ برنامه‌ای برای دختران ندارد

تصوبر از آرشیف

در حالی ‌که واکنش‌ها به دستورات طالبان که منجر به محرومیت دختران از آزمون کانکور امسال در کشور شده رو به افزایش است، اما عبدالباقی حقانی؛ رییس اداره ملی کانکور طالبان در گفت‌وگو‌ی ‌تازه با تلویزیون ملی زیر اداره طالبان به این مساله اشاره‌ای نکرد.

گفت‌وگوی تازه عبدالباقی حقانی رییس اداره ملی کانکور طالبان در گفت‌وگویی ۲۲ دقیقه‌ای با تلویزیون ‌ملی زیر اداره طالبان به همه موارد آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ پرداخت، به جز حق تحصیل دختران و سرنوشت دخترانی که در انتظار سپری کردن آزمون کانکور و ورود به دانشگاه‌ها و مراکز‌ علمی نیمه‌ عالی هستند.

حتا زمانی‌که مجری برنامه از حقانی در مورد برنامه‌های آینده می‌‌پرسد. او نامی از دختران نمی‌برد.

حقانی گفت: «برنامه داریم؛ برای آینده با بزرگان مذاکره کنیم، در هر زون یک نمایندگی داشته باشیم تا برای جوانان و اشتراک‌کنندگان سهولت ایجاد شود.»

به‌گفته این مقام طالبان، شمار بیشتر شرکت کنندگان امسال کانکور به دانشگاه‌ها جذب شده‌اند.

ظاهرن دیده می‌شود که طالبان، سهمیه دختران در دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی نیمه‌عالی را نیز به پسران داده‌اند.

مریم معروف آروین؛ فعال حقوق زن می‌گوید: «آنچه برای ما نگران‌‌کننده است، خاموشی عام و تام مردم افغانستان، جامعه جهانی و مدعیان حقوق ‌زنان و حقوق‌بشر است که هیچ گام عملی برای تامین حقوق زنان و دختران افغانستان و تامین آزادی‌‌هایشان بر نداشته‌اند.»

در این میان، شماری از دختران که در انتظار بازگشایی دانشگاه‌ها و اجازه ورود به آزمون کانکور استند، می‌گویند، اقدام‌های پسین طالبان در پیوند به مساله حق آموزش و تحصیل آنان را مایوس ساخته و عدم حضور دختران در کانکور امسال یک فاجعه بود.

شبنم احمدی؛ دانش‌‌آموز بازمانده از تحصیل گفت: «در افغانستان نخستین‌بار است که دختران این چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند و نمی‌توانند ابتدایی‌ترین حق خود را که آموزش است به‌دست بیاورند، درس بخوانند، من خودم اول نمره بودم، درس خواندم تا در کانکور اشتراک کنم، اما آزمون کانکور امسال بی‌حضور دختران فاجعه‌بار است.»

طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کردند، در آخرین مورد یک هیات از سازمان همکاری‌ های اسلامی برای رفع محدودیت طالبان بر زنان و دختران افغانستان به کابل سفر کرد،برخی مقام‌های طالبان به این هیات، محدودیت‌‌های طالبان بر حق آموزش و تحصیل دختران را کوتاه‌مدت گفتند، اما به گفته فعالان حقوق زن،عمل‌کرد های طالبان نشان می‌دهند که محدودیت‌ های طالبان بر حق تحصیل و آموزش دختران و زنان افغانستان کوتاه مدت نیستند.