افغانستان

سازمان جهانی غذا از قطع کمک‌های خود به ۲ میلیون تن دیگر در افغانستان خبرداد

بابا کریم کراچی دارد و در بازار کابل خریدهای مردم را به خانه‌هایشان می‌رساند تا از طریق شکم پنج فرزندش را سیر کند.

او می‌گوید که پیش از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، روزانه تا ۳۰۰ افغانی در آمد داشته است. اما، حالا اگر شانس با او یاری کند، روزانه می‌تواند ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی کاسبی کند.

سه کودک بابا کریم معلول هستند و کمک‌های سازمان جهانی غذا برای خانواده‌اش حیاتی است.

در همین حال؛ مدیر برنامه جهانی در افغانستان گفته است که در این ماه به دلیل کمبود بودجه جیره غذایی را برای ۲ میلیون تن دیگر کاهش داده است.

او همچنان هشدار داده است که در صورت تمام شدن بودجه، افغانستان با زمستانی «فاجعه بار» روبرو خواهد شد.

۹۰۸۷AS-AFGHANISTAN-CONFLICT_WFP_O_

حالا افرادی مانند کریم با آینده‌ای تاریک روبرو هستند.

او می‌گوید که خانواده‌اش در سال روان دو بار، مبلغ ۳۵۰۰ افغانی از سوی سازمان برنامه جهانی غذا دریافت کرده است که حالا این کمک متوقف شده است.

کاهش کمک‌های ملل متحد برای افغانستان که میلیون‌ را تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، نگران کننده است. انتظار می‌رود، بودجه برنامه جهانی غذا در پایان ماه آینده به اتمام برسد.

این سازمان هشدار می‌دهد که اگر بودجه برای تهیه موادغذایی و پول نقد تامین نشود، ۹۰ درصد از مناطق دورافتاده نیازمند، در زمستان پیش رو بدون غذا خواهند ماند.

هسیاو وی لی؛ مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان می‌گوید: «پانزده میلیون تن واقعا به کمک غذایی نیاز دارند، اما ما از مارچ مجبور شدیم آن را به ۱۳ میلیون نفر کاهش بدهیم، در ماه می مجبور شدیم که کمک‌ها را برای هشت میلیون نفر کاهش دهیم و در این ماه دو میلیون تن دیگر نیز قطع می‌شوند. این به این معنی است که حالا ده میلیون نفر که قبلا برای آنان کمک فراهم می‌کردیم، شب‌ها گرسنه می‌خوابند.»

حدود سه چهارم مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، زیرا پس از روی کار آمدن طالبان، شماری از کشورها کمک‌های بشردوستانه شان به این کشور را قطع و یا کاهش دادند.

کمک‌های توسعه‌ای که سال‌ها ستون فقرات مالی دولت پیشین افغانستان را تشکیل می‌داد، قطع شده و اداره طالبان مورد تحریم قرار گرفته و دارایی‌های بانک مرکزی این کشور نیز در خارج مسدود شده است.

با این حال، برنامه جهانی غذای تاکید کرده است که این سازمان برای ادامه ارایه کمک به افراد آسیب پذیر در افغانستان به یک میلیارد دالر نیاز دارد.