افغانستان

پاکستان برای هواپیماهای افغانستان دستورالعمل جدید وضع کرد

اداره هوانوردی ملکی پاکستان روز شنبه مقررات جدیدی برای هواپیماهایی که از افغانستان پرواز و از حریم هوایی پاکستان عبور می‌کنند، منتشر کرده است.

بر بنیاد دستورالعمل‌های جدید، همه پروازها که از افغانستان پرواز می‌کنند حداقل ۱۵ دقیقه قبل از وارد شدن به حریم هوایی پاکستان باید اسلام آباد را در جریان بگذارد.

این اداره در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که خدمات ترافیک هوایی در داخل پاکستان پس از دریافت اطلاعیه قبلی، برای هواپیماها فراهم خواهد شد.

در ادامه این اعلامیه آمده است که پروازها از سوی مرکزهای اداره ترافیک هوایی در شهرهای کراچی، لاهور و اسلام آباد هماهنگی و تسهیل خواهد شد.

در همین حال، پروازها از طریق لینک هوایی کنترل منطقه دوشنبه و اسلام آباد از خدمات ترافیک هوایی بهره‌مند خواهند شد.