افغانستان

ایران: طالبان نباید از مسوولیت‌های جهانی شان فرار کنند

File-photo

ایران در واکنش به گفته‌های سرپرست وزارت خارجه طالبان می گوید که طالبان نباید از مسوولیت‌های جهانی شان فرار کنند.

دستیار وزیر خارجه ایران تاکید می ورزد که صلح، ثبات امنیت و توسعه پایدار در افغانستان زمانی به دست خواهد آمد که یک حکومت فراگیر ایجاد شود.

پیش از این سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که کشور های پشتیبان حکومت فراگیر خود شان چنین حکومتی ندارند و شمار اعدامی‌های آنان بیشتر از زندانیانی است که در بند طالبان هستند.

پس از تنش های لفظی بر سر آب، اکنون بار دیگر میان طالبان و ایران این تنش ها پس از سخن رانی سه روز پیش سرپرست وزارت خارجه طالبان بالا گرفت – سخن رانی که در آن سرپرست وزارت خارجه طالبان به معضل ایجاد حکومت فراگیر پرداخت و به کشور های پشتیبان این خواست تاخت.

امیرخان متقی در نشستی به روز پنجشنبه در کابل گفت: «تو که از ما توصیه داشتن حکومت همه شمول را می کنید آیا در کشور خود حکومت همه شمول ساخته اید؟ آیا در کشور خود حقوق (مردم) را تأمین کرده اید؟»

اما دستیار وزیر خارجه ایران این گفته های سرپرست وزارت خارجه طالبان را شبکه اجتماعی اکس باز نشر کرد و نوشت که با دو جانبه سازی و شخصی سازی این موضوع نمی توان از مسوولیت های جهانی فرار کرد.

این دیپلومات ایرانی بار دیگر تاکید کرد کلید صلح و ثبات در افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر است.

از سویی هم برخی از پناه جویان افغانستان در ایران می گویند که در نبود یک حکومت فراگیر و وضع محدودیت های آموزشی و کاری از سوی طالبان، آنان ناگزیر به ترک افغانستان شدند.

محی‌الدین باشنده بادغیس می‌گوید: «مجبور شدن برگردم به افغانستان اما در افغانستان هیچ زمینه کاری وجود ندارد.»

سحر پناهجوی افغان در ایران می‌گوید: «افغانستان را از بهر این ترک کردم که برای خودم و خواهرانم زمینه تحصیل مساعد نبود و برای پدر جانم زمینه کار فراهم نبود.»

از سویی هم کاردار سفارت ایران در کابل گفته است که تجربه نشان داده است که هیچ جریان حاکم به تنهایی در افغانستان نتوانسته است که دوام بیاورد.

این دیپلومات ایرانی در گفت و گوی با شبکه العالم تاکید ورزیده است که یکی از هدف های مهم امریکا تقویت داعش در افغانستان است.

حسن کاظمی قمی کاردار سفارت ایران در کابل گفته است: «یکی از هدف های امریکا در بخش تقویت داعش و گروه های هراس افگن در داخل افغانستان این است که تا با کشور هایی که در مخالفت با امریکا قرار دارند به شمول ایران مشکل امنیتی ایجاد کند.”

روابط میان ایران و طالبان در دو سال گذشته گواه فراز و فرود هایی بوده است، در کنار خواست ایران برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، موضوع حقابه دریای هیرمند نیز با طالبان یکی از موارد اختلافی میان آنان بوده است.