جهان

دنمارک به دنبال طرحی برای جلوگیری از قرآن سوزی

دولت دنمارک در حال تهیه طرحی است که سوزاندن نسخه های قرآن در مکان های عمومی را غیرقانونی می کند.

دنمارک و سویدن در هفته‌های اخیر گواه یک سلسله حرکت‌هایی بوده‌اند که در آن نسخه‌هایی از قرآن سوزانده شده یا آسیب دیده‌اند.

اقدامی که خشم کشورهای مسلمان را برانگیخته است و از دولت‌های شمال اروپا خواسته‌اند تا آتش‌سوزی را متوقف کنند.

پیتر هوملگارد، وزیر عدلیه دنمارک هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که دولت قانونی را پیشنهاد خواهد کرد که «برخورد نامناسب» با اشیاء با اهمیت ویژه برای جوامع مذهبی مانند قرآن، انجیل یا تورات را ممنوع کند.

قرار است این طرح روز جمعه به مجلس نمایندگان دنمارک ارائه شود و قانون‌گذاران با آغاز سال پارلمانی به آن رأی خواهند داد.