افغانستان

جای خالی زنان و دختران در قطع‌نامه پایانی گردهمایی امروز طالبان در کابل

گردهمایی طالبان زیر نام گردهمایی «عالمان دین و بزرگان قومی» که امروز در کابل برگزار شده بود، با صدور قطع‌نامه در دوازده بند پایان‌ یافت پیدا کرد. اما در هیچ یک از ‌بندهای آن به حق آموزش و کار زنان و دختران اشاره نشده است.

عبدالسلام حنفی؛ معاون اداری رییس وزیران طالبان در این نشست می‌گوید کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به‌گونه مطلق منع شده است.

امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در ادامه این نشست گفت که نیاز است مردم همه برای آبادی افغانستان دست به دست هم بدهند.

ندا محمد ندیم؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان هم از عالمان دین خواست که برای تقویت حکومت طالبان مشوره دهند.

این گردهمایی با نشر قطع‌نامه‌‌ای در ۱۲ بند پایان یافت. در این قطع‌نامه بر پشتیبانی از حکومت طالبان، تجدید بیعت با رهبر طالبان و برنامه‌های اشتغال‌زایی و تعامل با جهان تاکید شده است.

در هیچ یک از بندهای این قطع‌نامه به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان اشاره نشده است.

موضوعی که با واکنش تند برخی دانشجویان دختر بازمانده از تحصیل همراه شده است.

فرشته غوثی؛ یکی از دانشجویان بازمانده از تحصیل می‌گوید: «گردهمایی‌های طالبان که در دو سال برگزار شده فقط به نفع طالبان است، خواست مردم عام نیست. این‌ها از مردم عام خواست‌شان را نمی‌پرسند، چند هم‌فکر و هم‌باور خود را جمع می‌کنند تا به حرف‌های خود که می‌گویند مردم افغانستان مخالف کار و آموزش زنان و دختران هستند، مشروعیت پیدا کنند.»

طالبان در حالی این گردهمایی را برگزار کردند که در بُعد‌ جهانی هیچ کشوری حاضر نشده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، در سطح ملی هم منتقدان طالبان پیوسته گفته‌اند حکومت طالبان به دلیل فراگیر نبودن و عدم حضور زنان و‌ اقلیت‌های قومی و مذهبی در ساختار کابینه به گفته آنان مشروعیت مردمی ندارد.