افغانستان

ملل متحد: در سال روان میلادی بیش از ۲۱ میلیون تن در افغانستان کمک دریافت کرده اند

شهر هرات. عکس از آرشیف

ملل متحد می‌گوید، برنامه پاسخ بشردوستانه ۲۰۲۳ به بیش از ۲۱ میلیون تن در افغانستان رسیده است که از این میان نزدیک به بیست میلیون تن کمک مستقیم دریافت کرده‌اند.

به گفته این سازمان، در ماه‌های آینده، میلیون‌ها تن که کمک بشردوستانه هم دریافت کرده‌اند، نیازمند پشتیبانی دوام‌دار خواهند بود. ملل متحد تاکید می‌ورزد که ممنوعیت کار زنان در افغانستان برای نهادهای مددرسان غیردولتی و ملل متحد، پیچیدگی را به محیط عملیاتی و حفاظتی چالش برانگیز اضافه کرده است.

بیش از ۲۹ میلیون شهروند افغانستان در چرخه بحران بشری گیر کرده‌اند. از میان این رقم درشت، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد می‌گوید، در سال روان میلادی برنامه پاسخ‌دهی بشردوستانه به ۲۱.۳ میلیون تن در افغانستان رسیده و ۱۹.۶ میلیون نیازمند، کمک مستقیم بشردوستانه دریافت کرده‌اند. اما این پایان کار نیست. به گفته ملل متحد، حتا میلیون‌ها تن که کمک هم دریافت کرده‌اند، نیازمند پشتیبانی دوام‌دار در ماه های پیش‌رو اند. برخی‌ آگاهان می‌گویند، کارشیوه توزیع کمک‌ها نتیجه‌بخش نبوده‌است.

سید مسعود، استاد دانشگاه می‌گوید: «حدود دو میلیارد دالر تنها امریکا و در کل پنج میلیارد دالر در دو سال کمک‌هایی که به منظور حفظ یک زندگی خوب صورت ‌گرفته، متاسفانه نتیجه برعکس داده و فقر از ۹۲ درصد به ۹۷ درصد بالا رفته و هم‌چنان از ۹۷ هم کمی بلندتر رفته‌است.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد با ۱.۳ میلیارد دالر کمبود بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان روبه‌رو است. از همین‌رو، این دفتر گفته، در ماه‌های پسین برای ۱۸ میلیون تن کمک‌های غذایی نرسید و سقف کمک‌ها به بالای ۳ میلیون نیازمند دگر به نصف کاهش یافت.

شبیر بشیری، آگاه اقتصادی، می‌گوید: «این کمک‌ها توانستند تا امروز از بالا رفتن مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی و فقر جلوگیری کنند‌. اما برای ریشه‌کن کردن فقر و وابستگی مردم افغانستان به کمک‌ها ما نیاز داریم پروژ‌های زیربنایی و توسعه‌یی را آغاز کنم.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته، ممنوعیت کار زنان در افغانستان برای نهادهای مددرسان غیردولتی و ملل متحد، پیچیدگی را به محیط عملیاتی و حفاظتی چالش برانگیز اضافه کرده است.

عبدالحکیم، باشنده تخار می‌گوید: «امروز اکثریت جوانان به دلیل نبود کار دست می‌زنند به مهاجرت و صدها جوان ما در منطقه و جهان طعمه آب‌ها می‌شوند.»

ملل متحد گفته، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بالاترین سطح‌اش رسیده اما در مقابل منابع تمویل کمک‌ها رو به خشکیدن است و زندگی مردم در تیررس خطر، حتا خطر مرگ.