افغانستان

وزیر خارجه قطر: نقشه راه روشنی برای آینده افغانستان وجود ندارد

عکس از سفارت قطر در بروکسل.

وزیر خارجه قطر می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان یک نقشه راه روشن برای آینده افغانستان وجود ندارد.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی تاکید می‌ورزد که در نبود بررسی کلی راهبردی و نقشه راه برای آینده، حل چالش‌های کوچک و به تاخیر انداختن حل چالش‌های بزرگ افغانستان از سوی جامعه جهانی، بسیار خطرناک خواهد بود.

او همچنان هم‌چنان هشدار می‌دهد که عدم تعامل با طالبان، هرج‌ و مرج بزرگ‌تر و خلاء قدرت را در افغانستان ایجاد خواهد کرد.

وزیر خارجه قطر که در انستیتوت جهانی مطالعات راهبری سخن می‌گفت معقتد است که هرچند دوحه تسهیل‌کننده‌ گفت‌وگوها میان جامعه جهانی با طالبان بوده اما یک نقشه راه برای آینده افغانستان پس از آگست ۲۰۲۱ وجود نداشته تا به حل چالش‌های بزرگ‌تر افغانستان پرداخته شود.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خاطرنشان کرد: «در غیاب بررسی کلی راهبردی و نقشه راه برای آینده، ما فقط برای حل مشکلات کوچک تلاش می‌کنیم و مشکلات بزرگ تر را به آینده موکول می‌کنیم. چیزی که متاسفانه ممکن است بسیار خطرناک باشد.»

دوحه از همان ابتدای به قدرت رسیدن طالبان جهان را به تعامل با آنان فراخواند و حالا وزیر خارجه قطر می گوید که در دو سال پسین به‌گونه مداوم در تعامل با طالبان، ایالات متحده و اعضای ناتو بوده‌اند.

او افزود: «ما قویاً باور داریم که عدم تعامل، هرج و مرج بزرگ‌تر و خلاء قدرت در افغانستان ایجاد خواهد کرد که متاسفانه ما وقت به وقت گواه آن هستیم. ما تمام طرف‌ها را به تعامل تشویق می‌کنیم.»

قطر در حالی جهان را به تعامل با طالبان فرا می‌خواند که جامعه جهانی از طالبان خواسته‌های هم‌چون تامین حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و شکل‌گیری دولت فراگیر را دارد، اما برعکس طالبان به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان متهم هستند و به هیچ جریان سیاسی دیگر به غیر از افراد خود نقشی نداده‌اند.

برنا صالحی، آگاه روابط بین‌الملل معتقد است: «جامعه بین‌المللی خواسته‌ای را که از طالبان داشته تا امروز برآورده نشده و من فکر نمی‌کنم که طالبان آماده باشند در کوتاه مدت به خواسته‌های جامعه جهانی تمکین کنند. بنابراین زمینه تعامل میان جامعه بین‌المللی و طالبان حداقل در میان مدت مساعد نیست.»

اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی نیز گفت: «تا زمانی‌که طالبان در سیاست‌های خود در مورد حقوق بشر، آموزش زنان، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و ایجاد دولت مشروع حاضر نشود، جهان حاضر نیست تا با آنان تعامل کند ویا به رسمیت بشناسد.»

در حالی‌که بیش از دو سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت می‌گذرد، هیچ کشوری حاضر نشده تا آنان را به رسمیت بشناسد، حتا قطر‌. ایالات متحده امریکا گفته است که با توجه به آنچه که طالبان انجام می‌دهند و حقوق زنان را نقض می‌کنند، به رسمیت شناختن آنان یک مساله بسیار دور خواهد بود.