افغانستان

شورای امنیت در نشستی تهدیدهای شاخه خراسان داعش را بررسی می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره تهدیدهای داعش به ویژه شاخه خراسان برگزار می‌کند.

شاخه خراسان داعش یکی از طرف‌های مهم مخالف مسلح در برابر طالبان است. گروهی که کم از کم در دو سال گذشته نه تنها هدف های غیرنظامی بل مقام‌های طالبان را نیز نشانه گرفته است.

اکنون شورای امنیت سازمان ملل در نشستی در کنار تهدیدهای برخاسته از داعش در جهان، چگونگی فعالیت‌های شاخه خراسان داعش را در افغانستان به بحث می‌گیرد.

اکنون پرسش بنیادین این است که شاخه خراسان داعش از کجا پشتیبانی می‌شود؟

فائزه قاسمی؛ پژوهش‌گر ارشد مطالعات امنیت و هراس‌افگنی در این باره می‌گوید:
«بخش‌هایی از دولت پاکستان که اکنون از طالبان بُریده‌اند و احساس بی‌اعتمادیِ نسبی نسبت به طالبان دارند، از داعش حمایت می‌کنند. متاسفانه کشورهای عربی منطقه هم از داعش حمایت‌ مالی دارند و حتا احتمالاتی است که آنها از کشورهای فرامنطقه‌ای نیز کمک دریافت می‌کنند.»

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل حضور داعش در افغانستان را یک تهدید جدی به کشور های دیگر گفته بود.

روسیه و ایران نیز بارها از تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های داعش خراسان در افغانستان هشدار داده‌اند.

آرین شریفی؛ رییس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی گفت: «تعدادی از کشورها به شمول ایران، روسیه و تعدادی از کشورهای آسیای میانه در حقیقت همان قدرت و توانمندی داعش را بیشتر از آن چیزی که واقعا وجود دارد، جلوه می‌دهند و این بیشتر بعد سیاسی و هدف سیاسی دارد و هدف سیاسی آن این است که می‌خواهند جامعه جهانی را به این قانع بسازند که داعش شاخه خراسان یک تهدید بسیار بزرگ است، نه تنها برای منطقه؛ بلکه فراتر از منطقه برای اروپا و حتا ممکن است که برای امریکای شمالی هم تهدیداتی را در آینده به وجود بیاورد و یگانه قدرتی که می‌تواند جلوی این تهدید را بگیرد و آن را خنثا بسازد؛ طالبان هستند، پس طالبان باید کمک شوند و تعزیرات بالای طالبان رفع گردد.»

شورای امنیت سازمان ملل همچنان گفته است که شاخه خراسان داعش توانایی جنگی‌اش را در افغانستان افزایش داده است و از ۴ تا ۶ هزار نیرو دارد.

احمد شجاع؛ رییس عمومی پیشین روابط جهانی و همکاری‌های منطقه‌ای دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید: «با آن‌که تعداد کمی از اعضای شاخه‌ی خراسان داعش از آسیای مرکزی و تعدادی‌شچان اُیغورها هستند و یک تعداد کم شان عرب‌ها هستند؛ اما اکثریتِ مطلقِ کسانی که به‌نام داعش در افغانستان فعالیت دارند، طالبان سابق هستند که چه در این طرف و یا هم در آن طرف خط دیورند در سال‌های قبل فعالیت داشتند.»

اما پیش از این طالبان همواره حضور و فعالیت داعش را در افغانستان رد کرده‌اند و گفته‌اند که برخی از جنگجویان داعش از کشورهای همسایه وارد افغانستان می‌شوند و به فعالیت های تخریب کارانه می پردازند.
دیده شده است که در سال روان میلادی داعش شاخه خراسان بیشتر به هدف گیری مقام های طالبان پرداخته است.