خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۶ اسد ۱۴۰۲

در ادامه‌ موجی از بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان از سوی طالبان، سازمان گزارشگران بدون مرز، از بازداشت نه خبرنگار در کمتر از ده روز پسین خبر داده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که طالبان این خبرنگاران را به گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند.