بازرگانی

طالبان ادعا کردند که نرخ تورم در مقایسه با سال پیش ۶ درصد کاهش یافته است

مسئولان طالبان در بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که نرخ تورم امسال در مقایسه با دو سال پیش، شش درصد کاهش یافته است.

هدایت‌الله بدری، رییس بانک مرکزی زیر اداره طالبان در برنامه «حساب‌دهی دولت به ملت» گفت که نرخ تورم امسال ۲.۴ درصد است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰به ۱۵.۴ درصد می‌رسید.

مقامات طالبان روز چهارشنبه ۱۸ اسد در نشست خبری همچنین مدعی شدند که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای حساب‌های جدید در بانک‌ها وجود ندارد و مشتریان می‌توانند هر مقدار پول را در هر زمان از حساب خود خارج کنند.

این درحالی است که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان دیروز سه‌شنبه در گزارشی به کانگرس امریکا گفت که بانک مرکزی افغانستان مستقل از طالبان نیست و توانایی جلوگیری از پولشویی و تمویل هراس افگنی را ندارد.