بازرگانی

وضع مقررات تازه از سوی اداره هوانوردی امریکا برای پروازها از فراز افغانستان

اداره فدرال امریکا در تاریخ  25جولای اعلام کرد که هواپیماهای تجارتی امریکا و اروپا می‌توانند، پروازهای خود را بر فراز افغانستان از سربگیرند.

حالا به تازگی، شرکت هوانوردی سویسی «سی اچ اویشن» گزارش داده است که اداره هوانوردی امریکا مقرره جدیدی را برای گذر هواپیماهای تجارتی از فضای افغانستان وضع کرده است.

بربنیاد این مقرره هواپیماها نمی‌توانند، پائین‌تر از ۳۳ هزار فوت از فضای افغانستان عبور کنند در حالی که هواپیماها در دیگر کشورها و به‌گونه عادی در ۲۸ هزار فوت ارتفاع از سطح بحر پرواز می‌کنند.

در بخشی از این گزارش آمده است که پرواز هواپیماها زیر ۳۳ هزار فوت به علت فعالیت‌ گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان خطرناک گفته شده است.

این گزارش تاکید می‌کند: «هنوز هم وضعیت ایمنی زیر ۳۲‌ هزار فوت به علت فعالیت‌های تروریستی مداوم، عدم کنترول نیروهای طالبان و انبارهای سلاح فراوان در سراسر افغانستان خطرناک است.»

شرکت هوانوردی سویسی C-H Aviation می‌گوید که این مقررات بربنیاد ارزیابی سازمان همکاری هوانوردی ملکی ایاتا و اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی (ICAO) عملی خواهند شد.

نعمت‌الله جلیلی، آگاه سیاسی نظامی در این باره می‌گوید: «تهدیداتی که بتواند از زمین به هوا عملیات را انجام دهد، این را به دیده شک می‌بینم. بخاطر اینکه القاعده یا داعش فعلن در حالت است که نمی‌تواند از زمین به هوا راکت‌ پرتاب کند تا بتوانند تهدیدی ایجاد کند.»

عزیزالدین معارج آگاه سیاسی نیز گفت: «از سرگیری پروازهای تجاری اروپا و آمریکا بر فراز افغانستان نه تنها امنیت هوایی افغانستان را تضمین می‌کند که باعث افزایش ارتباطات افغانستان خواهد شد.»

طالبان اداره خدمات زمینی، امنیت هوانوردی و حریم هوایی افغانستان را به شرکت اماراتی گاک واگذار کرده‌اند، اما تاکنون هم شرکت‌های بزرگ هوانوردی پروازهای خود را به افغانستان آغاز نکرده‌اند.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی معتقد است: «تشویق سرمایه‌گذاری در این مورد بسیار مطرح است و باعث افزایش سرمایه گذاری خواهد کرد.»

افغانستان از عبور هر هواپیما از فضایش ۷۰۰ دالر به دست می‌آورد اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار عبور هواپیماها از فضای افغانستان از ۴۰۰ پرواز در شبانه روز به کمتر از۱۰۰ پرواز رسیده است.