افغانستان

سراج‌الدین حقانی خطاب به جنگویان طالبان: از رفتار خودسرانه خودداری کنید

اتهام دست‌داشتن برخی از شهروندان افغانستان در رویدادهای ضد امنیتی پاکستان، ظاهرا طالبان را واداشته تا اقدام‌های را روی دست بگیرند.

نخست، ملا یعقوب به جنگجویان طالبان گفت که اشتراک در جنگ‌های برون ‌مرزی به دستور ملاهبت‌الله منع است و این‌ جنگ‌ها، جهاد پنداشته نمی‌شود.

حالا در لغمان، سراج‌الدین حقانی هم از پایان جنگ زیر نام جهاد سخن می‌گوید و جنگجویان طالبان را به خودداری از رفتار خودسرانه فرا می‌خواند.

او از شکل‌گیری یک کمیته نیز خبر داده، کمیته‌ای که سربازان طالبان را راهنمایی و اصلاح می‌کند.

سرپرست وزارت داخله طالبان گفت: «این توصیه و نصحیت من به آنان است. زمان جهاد و جنگ هم معلوم بود و فعلن زمان زندگی و حکومت است. اگر در جهاد شدت و سختی بود که خداوند عزت داد امروز زمان شفقت و حکومت‌داری است.»

در روزهای گذشته وزیر دفاع طالبان که در مقر وزارت دفاع سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که هنوز هم شماری از افراد طالبان در ادامه جنگ را برای جهاد می‌دانند نه برای ادامه حاکمیت طالبان.

اسلام‌آباد طالبان را به مصونیت و پناه‌دادن برای تی‌تی‌پی متهم کرده، اما آگاهان سیاسی و نظامی می‌گویند، هم‌سویی ایدئولوژیکی در جنگ سبب می‌شود که جلوی همکاری طالبان و تی ‌تی ‌پی گرفته نشود.

اسحاق اتمر، آگاه سیاسی در این باره گفت: «این به هیچ صورت دال بر این نیست، کسانی که عقیده طالبانی دارند، دست از همکاری با تی ‌تی‌ پی پاکستان بردارند. این اظهارات تنها می‌تواند در قسمت سربازان طالبان صدق کند. ولی در مجموع بر افرادی که در دو طرف سرحد موجود است، صدق نمی‌کند.»

شورای امنیت ملل متحد، دست‌کم دوبار در کم‌تر از سه ماه گذشته طالبان را متهم به همکاری و روابط با تحریک طالبان پاکستانی کرد، اما طالبان دست داشتن و هم سویی با تی تی پی را انکار می‌کنند.

احمدخان اندر، آگاه سیاسی می‌گوید: «تی ‌تی ‌پی که ساخته استخبارات و فوج پاکستان است می‌خواهد به اشاره حکومت پاکستان در مناطق پشتون‌نشین هرج و مرج ایجاد کنند و آن‌ها (پاکستان) می‌خواهند از این طریق برای منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود استفاده نمایند.»

طالبان پیوسته حکومت پاکستان را به گفت‌وگو با تی ‌تی ‌پی فراخواند‌ه‌اند، اما اسلام‌آباد دَر گفت‌وگو با تحریک طالبان پاکستانی را بسته و ریشه رویدادهای ضد امنیتی را در خاک افغانستان می‌بیند. اما طالبان می‌گویند، اسلام‌آباد در پی ناتوانایی خودش، اتهام به دور از واقعیت به آنان می‌بندد.