بازرگانی

هشدار بانک جهانی درباره خطرات ضدپولشویی و تامین مالی هراس‌افگنی در افغانستان

بانک جهانی گزارش داده است که فرار مغزها در بخش بانکداری، بانک مرکزی افغانستان را با کمبود متخصص و ظرفیت روبرو کرده و این مساله نظارت مالی را در این کشور پیچیده‌تر کرده است.

بانک جهانی در این گزارش هشدار داده است که این مشکل، خطرات ضد پولشویی و تامین مالی هراس‌افگنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که افغانستان همچون حوزه‌ای پر خطر برای بانک‌های جهانی تلقی می‌شود و به همین دلیل از کانال‌های رسمی پرداخت‌های جهانی جدا شده است.

سید مسعود؛ آگاه مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «به نظر من رفتن متخصصان از افغانستان به خصوص متخصصانی که با تکنالوژی بلد بودند و کاریابی آنان در کشورهای خارجی که بسیار به سادگی اینا را به کار می‌گیرند که به لسان و تکنالوژی بلد هستند؛ فکر می‌کنم که سیستم بانک‌داری افغانستان را که فلج است بسیار بدتر خواهد ساخت.»

بربنیاد گزارش بانک جهانی، پرداخت‌های جهانی از مجرای بانک‌ها در افغانستان بسیار اندک هستند و به همین دلیل بیشتر بر محموله‌های نقدی به شکل فیزیکی اتکا می‌شود.

در این گزارش آمده است که محدودیت‌های برداشت از بانک‌ها، اعتماد عمومی به سیستم بانکداری را نزد مردم کاهش می‌دهد.

سیر قریشی؛ آگاه مسایل مالی و بانکداری در این باره گفت: «فکر کنم مردم اعتماد خود را به سیستم بانکداری از دست داده‌اند و در شرایط کنونی که بانک مرکزی که یک نهاد خیلی مهم است از تمام سیستم مالی دنیا و بانک‌های مرکزی دنیا قطع است و این سبب شده است که مشکلات را بر بانک‌های خصوصی ایجاد کند و بر افراد مشکل ایجاد شود.»

بربنیاد یافته‌های این گزارش، سیستم مالی افغانستان در بازارهای جهانی در انزوا قرار خواهد گرفت.

در بخش از گزارش بانک جهانی آمده است: «افغانستان همچون یک حوزه قضایی پرخطر برای بانک‌های جهانی تلقی می‌شود و بنابراین از کانال‌های رسمی پرداخت‌های جهانی جدا شده است.»

یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز راه روشنی برای پرداخت‌های جهانی از طریق بانک‌ها وجود ندارد و اتکا به پرداخت‌های غیر رسمی به ویژه از طریق حواله، سیستم مالی افغانستان را به حاشیه رانده است.

بانک مرکزی زیر اداره طالبان نخواست در این باره اظهار نظر کند.

بانک جهانی می‌گوید که تصمیم دارد تا برای پرداخت های جهانی در پروژه‌های توسعه‌ای نیمه کاره روش‌های جاگزین را پیدا کند.

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در پانزدهم اگست ۲۰۲۱ بر بانک‌های افغانستان محدودیت وضع شد و در حال حاضر بازرگانان می‌توانند، تنها پول چند قلم مواد خواروبار را از طریق بانک‌ها ارسال کنند.