خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۱ اسد ۱۴۰۲

ایالات متحده امریکا از سیاست تعامل با طالبان اعلام پشتیبانی می‌کند. هرچند که طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان استند، اما تام ویست، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید، ایالات متحده برای منافع اش روی سیاست تعامل با تمامی شهروندان افغانستان به شمول طالبان تمرکز دارد و از عینک او، طالبان در پی عملی سازی تعهداتی استند که به امریکا داده اند. او همچنان از کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان به دلیل سیاست‌ها و برخوردهای طالبان خبر می‌دهد.