صحت

سازمان جهانی بهداشت: دخانیات سالانه جان ۸ میلیون تن را می‌گیرد

سازمان جهانی بهداشت در گزارش تازه‌اش گفته است که استفاده از دخانیات یکی از بزرگترین تهدیدها برای بهداشت مردم در سراسر جهان است و سالانه جان بیش از ۸ میلیون تن را می‌گیرد.

در این گزارش آمده است که سالانه بیش از ۷ میلیون تن از اثر استفاده مستقیم از تنباکو جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دیگر افرادی هستند که دخانیات استفاده نمی‌کنند، اما در معرض دود تنباکو قرار دارند.

این سازمان تاکید کرده است که استفاده از هرگونه دخانیات و محصولات تنباکو برای صحت انسان مضر است.

این سازمان گفته است که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می‌کنند که ۸۰ درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند.

در گزارش همچنان آمده است که دخانیات اعتیادآورد است و استفاده از دخانیات بار سنگین مالی بر دوش خانواده‌ها می‌اندازد. مردم نیز ناگذیر هستند از هزینه‌های نیازهای اولیه همچون غذا، لباس و سرپناه برای خرید دخانیات استفاده کنند.

این سازمان همچنان از قرار گرفتن افراد غیرسیگاری در معرض دود تنباکو در خانه‌ها، رستوران‌ها، محل کار و فضای باز هشدار داده است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، قرار گرفتن در معرض دود تنباکو می‌تواند فرد را به بیماری تنفسی، قلبی و سرطان شش مبتلا کند که سالانه ۱.۳میلیون تن را از بین می‌برد.