افغانستان

ابراز نگرانی اوچا از کمبود بودجه در کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ ملل متحد از کمبود بودجه برای رساندن کمک به افراد نادار در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

یافته‌های اوچا نشان می‌دهد که در نیمه اول سال روان میلادی، برنامه واکنش بشردوستانه افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبرو بوده و تا ۳۱ جولای سال روان میلادی ۷۴۴ میلیون دالر دریافت کرده است. در حالیکه بودجه درخواستی برای کمک رسانی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بود.

در گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد آمده است که با فرا رسیدن زمستان، فقر شدید و با توجه به وضعیت بشری، فرصت ارائه کمک‌های بشردوستانه محدود است و اگر تا پیش از فصل سرما، امداد رسانی انجام نشود، زندگی بسیاری به‌گونه بالقوه در این کشور از بین خواهد رفت.

اوچا در این باره نوشته است: «با توجه به مدت زمان حمل و نقل طولانی بین ۴ تا ۶ ماه در تهیه اقلام غذایی و دارو با مشکلات روبرو بوده‌ایم و به دلیل پیش‌بینی سرمای پیش‌رو در اوایل ماه اکتوبر بودجه فوری برای تعیین کمک‌های غذایی حیاتی در مناطق در معرض خطر نیاز است».

اوچا در بخشی دیگر از گزارش خود از محدودیت‌های طالبان نیز انتقاد کرده نوشته است که طالبان بی‌حضور زنان نمی‌توانند به ثبات مالی پایدار دست پیدا کنند.

اوچا گفته است که این نهاد در کنار بخش‌های صحت و امنیت غذایی، به بودجه برای کمک به زنان و دختران آسیب پذیر در افغانستان نیز نیاز دارد.

براساس آماری که اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد منتشر کرده کمبود بودجه این نهاد به شرح زیر است:

در بخش آموزش ۹۹.۲ میلیون دالر

در بخش امنیت غذایی و کشاورزی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دالر

در بخش موارد اضطراری ۱۲۴ میلیون دالر

در بخش صحت ۵۶ میلیون دالر

در بخش تغذیه نزدیک به ۷۶ میلیون دالر

در بخش آب نزدیک به ۱۹۰ میلیون دالر

و در بخش حفاظت ۸۷ میلیون دالر

در همین حال بانک جهانی گزارش داده است که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی، درآمد سرانه در افغانستان بیش از ۱۵۰ دالر کاهش یافته و درآمد سرانه هر یک شهروند افغانستان از ۵۰۰ دالر به کمتر از ۳۵۰ میلیون دالر رسیده است.

ملل متحد نیز گزارش داده است که در حال حاضر، ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند.