افغانستان

طالبان با زور وارد دفتر شبکه تلویزیونی همیشه بهار در ننگرهار شدند

کارمندان رادیو و تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار می‌گویند که بعد از ظهر روز دوشنبه گروهی از افراد طالبان به زور وارد دفتر این رسانه محلی شده‌اند.

به گفته اتل خان استانکزی، رئیس شبکه رادیویی و تلویزیونی همیشه بهار در ننگرهار، این افراد در مواجه با کارمندان و شرکت کنندگان یک کلاس روزنامه نگاری که زنان نیز در میان آنان بودند از الفاظ رکیک استفاده کردند.

این حادثه نگرانی‌هایی را در مورد ایمنی و حقوق کارکنان رسانه‌ها و شرکت کنندگان زن در چنین برنامه‌های آموزشی ایجاد کرده است.

استانکزی اظهارداشت که طالبان از سخنان نامناسب و «تحقیرآمیز» نسبت به حاضران استفاده کرده و از آموزش زنان در کنار مردان در یک کلاس به عنوان اقدامی برای تشویق «فحشا» یاد کرد.

یاسمین سحر یکی از افرادی که در این کلاس حضور داشت با ابراز ناامیدی از شرایط موجود گفت که این اولین بار نیست که رسانه با چنین برخوردی مواجه می‌شود.

دفتر تلویزیون همیشه بهار پیش از این نیز حدود دو ماه پیش از سوی طالبان در شهر جلال آباد مورد «حمله» قرار گرفته بود که منجر به برخورد نامناسب با کارمندان این رسانه شد.

شبکه رادیویی و تلویزیونی همیشه بهار نزدیک به ۱۲ سال است که در ننگرهار فعالیت می‌کند و از طریق برنامه‌های خود نقش بسزایی در انتشار اطلاعات دارد. علاوه بر این، این رسانه با هدف تقویت دانش و مهارت در زمینه روزنامه‌نگاری، کلاس‌های روزنامه‌نگاری را برای جوانان برگزار می‌کند.

این رویداد نگرانی‌هایی را در مورد چالش‌های پیش روی رسانه‌ها و ابتکارات آموزشی در مناطق تحت کنترل طالبان ایجاد کرده است و موضوع حیاتی تضمین امنیت و حقوق متخصصان و دانشجویان رسانه‌ها در افغانستان را بیش از پیش برجسته می‌کند.