افغانستان

رهبر طالبان استخدام ۱۰۰هزار استاد برای «مراکز تعلمیمات دینی» را تایید کرد

وزارت معارف طالبان امروز یکشنبه گفته است که ۱۰۰ هزار پست برای استخدام استادان در «مرکزهای تعلیمات دینی» از سوی رهبری آنان تایید شده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است که سهیمه یک‌هزار و ۴۴۵ استاد برای ولایت بلخ در شمال افغانستان در نظر گرفته شده که امروز یکشنبه از داوطلبان در ولایت بلخ آزمون گرفته شده است.

این در حالی است که طالبان از ایجاد «مدرسه‌های» جهادی در ولایت‌های مختلف کشور نیز سخن گفته‌اند.

بربنیاد این برنامه هر ولسوالی سه تا ۱۰ مدرسه ابتدایی دینی خواهد داشت.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که نزدیک به دو سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند و زنان نیز در هفت ماه اخیر از رفتن به دانشگاه‌ها منع شده‌اند.