افغانستان

درخواست‌های جهانی از طالبان برای آزادی مطیع‌الله ویسا

گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان خواهان آزادی بی‌قید و شرط «مطیع‌الله ویسا»، فعال آموزش و پرورش از سوی طالبان است.

در شرایطی که نظام آموزشی افغانستان به ویژه برای دختران پس از حاکمیت طالبان، زیر سایه سیاه رفته است؛ مطیع‌الله ویسا که با سفر به بخش‌های مختلف افغانستان به دختران و پسران آموزش می‌داد و خانواده‌ها را به فرستادن فرزندان‌شان به مکتب ترغیب می‌کرد؛ از سوی طالبان بازداشت شد.

ریچارد بنت؛ گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان گفته است که ۱۲۵ روز است که مطیع‌الله ویسا بی هیچ‌ اتهامی در بند است.

او خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده‌ است.

بنت در این باره نوشته است: «مطیع‌الله ویسا یک فعال آموزش و پرورش اکنون به مدت ۱۲۵ روز بدون هیچ اتهامی در بازداشت به سر می‌برد. بازداشت وی خودسرانه و غیر موجه است. من بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستم.»

در همین حال؛ خانواده مطیع‌الله ویسا می‌گوید که او در زندان استخبارات طالبان است و از آزادی‌اش خبری نیست.

عفو بین‌الملل نیز خواهان آزادی بی‌قید و شرط مطیع‌الله ویسا شده است.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «سازمان عفو بین‌الملل به صورت جدی خواستار آزادی بی‌قید و شرط مطیع الله ویسا است. بیش از سه ماه می‌شود که او به صورت غیرقانونی و خودسرانی از سوی طالبان بازدشت شده است.»

دیده‌‌بان جهانی حقوق بشر می‌گوید که بازداشت و در زندان نگه‌داشتن مطیع‌الله ویسا از سوی طالبان، نشانه ترسناک برای هر کسی است که تلاش می‌کنند؛ افغانستان را به مکانی بهتر برای زندگی مبدل کند.

این سازمان از سرنوشت ناروشن این فعال بخش آموزش ابراز نگرانی کرده است.

هدر بار، پژوهشگر دیده‌بان جهانی حقوق بشر در این باره گفت: «بازداشت و ادامه زندانی بودن او بخشی از نمونه کلانتری است که در واقع خواست طالبان برای اداره کامل و اشتیاق آنان برای خاموش ساختن هر کس که از هر راهی به‌گونه‌ای کار می کند که با خواست آنان همخوانی ندارد را نشان می‌دهد.»

در کنار مطیع‌الله ویسا، برخی از فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم بارها زیر حاکمیت طالبان به دادخواهی برای از سرگیری روند آموزش دختران پرداختند؛ اما اکنون این فعالان می‌گویند که سرکوب، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان، دادخواهی‌ها را محدودتر کرده‌ است.

مولوده توانا، فعال حقوق زن در این باره گفت: «وضع محدودیت‌ها از سوی گروه تروریستی طالبان بالای معترضان در افغانستان متاسفانه روز افزون شده و این وضعیت باعث بحرانی شدن وضعیت در افغانستان می‌شود و باعث عدم تحرک در برابر جنایات طالبان می شود.»

طالبان درباره مطیع‌‌الله ویسا هیچ اطلاعاتی بیرون نداده‌اند و او هنوز با سرنوشت ناروشن در بند قرار دارد.