زنان

رستورانی از سوی زنان و برای زنان در کابل

همزمان با گسترش محدودیت‌های کاری در برابر زنان، رستورانی در کابل که از سوی زنان مدیریت می‌شود؛ تنها برای زنان خدمات ارائه می‌دهد.

مسوول این رستوران می‌گوید که می‌کوشد تا نمایندگی‌های این رستوران را در ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد.

«رستوران بانوان افغان» مکانی که در اوج محرومیت‌های زنان آغاز به کار کرده و دریچه‌ای برای ادامه کار آنان است.

پس از محدودیت‌های طالبان برای رفتن زنان به پارک‌ها و باغ‌ها فضای کوچک این رستوران امیدی بزرگ برای زنان کابل نشین شده است.

سمیرا محمدی؛ مسوول رستوران بانوان افغان در این باره می‌گوید: «مشتریان در اینجا راضی هستند زیرا رستوران‌های دیگر دارای کارکنان مرد هستند و مکان‌هایی مانند پارک‌ها به روی زنان بسته است.»

این رستوران پنج کارمند دختر دارد؛ دخترانی که از ادامه آموزش محروم شده‌اند و اکنون برای پیدا کردن لقمه نانی، در اینجا سرگرم کار هستند.

آنان برای مشتریان‌شان غذاهای سنتی کشور را آماده می‌کنند و از این راه برای خانواده‌هایشان کمک مالی می‌کنند.

سحر اکبری؛ باشنده کابل گفت: «من به عنوان یک دختر از افغانستان از همه زنان حمایت می‌کنم. من آماده هستم که بدون در نظر گرفتن همه موارد، اولین مشتری آنها باشم.»

نگرانی مسئول این رستوران این است که طالبان دست آنان را از این کار هم کوتاه کنند.

مولوده توانا؛ فعال حقوق زن معتقد است: «زنان افغانستان در بدترین و شدیدترین محرومیت‌ها از سوی طالبان قرار گرفته‌اند.»

این زنان می‌گویند که با این تجارت کوچک کوشیده‌اند که در میان موجی از تاریکی‌ها، چراغی برای آینده بهتر کاریشان روشن کنند و امیدی برای تحرک زنان دیگر در افغانستان باشند.