خبر آمو

خبر ۸ آمو ۰۲ اسد ۱۴۰۲

امروز دوم اسد، هفتمین سالیاد حمله هراس‌افگنانه به جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل است.

در هفت‌سالگی این رویداد خونین، برخی از اعتراض‌کنندگان‌ جنبش روشنایی می‌گویند، هرچند جنبش روشنایی نشان داد که راه رسیدن به عدالت دادخواهی است، اما باوجود قربانی‌های مردم، هنوز هم ولایت‌های‌ مرکزی افغانستان محروم هستند.

اعتراض جنبش روشنایی هفت سال پیش با تبعیض‌آمیز خواندن تصمیم دولت پیشین برای تغییر مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان از خط بامیان به خط سالنگ، شکل گرفت، اما این اعتراض مردمی در منطقه دهمزنگ کابل هدف حمله هراس‌افگنانه قرار گرفت.