زنان

دانش آموزان بازمانده از تحصیل با هنر خود محدودیت‌های زنان و دختران را به تصویر می‌کشند

شماری از دانش آموزان دختر در کابل با روی آوردن به هنر نقاشی محدودیت زنان و دختران در افغانستان را به تصویر کشیده‌اند.

آنان می‌گویند که هدف از این کارشان، بیان درد و رنج دختران در جامعه است.

فروزان حقجو دانش آموز صنف دهم مکتب بود که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند.

او حالا یک‌سال است که به هنر نقاشی روی آورده و با استفاده از آن محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را به تصویر می‌کشد.

فروزان حقجو می‌گوید: «هنر روشی قدرتمند برای انتقال احساسات است.»

هنرجویان دختر در این کارگاه نقاشی با هنرشان از طالبان می‌خواهند که مانع پیشرفت زنان و دختران در افغانستان نشوند.

دختران دانش آموز با نقاشی تصویر مختلف، نقش زنان را در آموزش، ورزش و دیگر بخش‌ها برجسته ساخته‌اند.

آنان از طالبان می‌خواهند که دروازه‌های مکاتب‌ و دانشگاه را به رویشان باز کند.

حسینا از دانش آموزان بازمانده از تحصیل می‌گوید: «ما سزاوار این حق هستیم که یاد بگیریم و رشد کنیم.»

زینب یکی دیگر از این هنرجوان نیز گفت: ما رویای آینده ای روشن تر از طریق آموزش را داریم.

بیشتر از ۲۰ ماه است که دانش آموزان دختر انتظار باز شدن مکتب‌ها را می‌کشند.

طالبان افزون بر مکتب‌ها، همه مراکز تحصیلی را به روی دختران و زنان بسته‌اند و نیز کار زنان در نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرده‌اند.