افغانستان

ملل متحد: فعالیت ۹۴ درصد نهادهای خارجی در افغانستان یا کاهش یافته یا متوقف شده است

برنامه توسعه‌ای ملل متحد در چشم انداز اقتصادی- اجتماعی افغانستان در سال ۲۰۲۳ گفته است که ۹۴ درصد از نهادهای خارجی به دلیل منع توقف کار زنان و دختران در افغانستان یا فعالیت‌ خود را متوقف ساخته‌اند و یا آن را کاهش داده‌اند.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد گزارش داده است که از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو در پروژه آبادی، برای ۱۰ میلیون تن در افغانستان کمک کرده است.

در این گزارش آمده است که بیشتر این کمک‌ها در بخش ساخت کانال‌ها، ابزارهای کشاورزی، آموزش مهارت به زنان و ایجاد کار برای شهروندان افغانستان انجام شده است.

در گزارش برنامه توسعه ملل متحد آمده است که در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۷ میلیون تن در افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیده‌اند.

میرویس حاجی زاده؛ عضو اتاق زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید: «سال گذشته از اثر سرازیر شدن باران های شدید، سردی هوا و ژاله بی وقت کشاورزان ما متضرر شد. زمین های آنها از بین رفت.»

یافته‌های چشم انداز اقتصادی-اجتماعی افغانستان که از سوی برنامه توسعه‌ای ملل متحد پخش شده نشان می‌دهد که ۵۷ درصد خانواده‌ها در افغانستان وعده‌های غذایی‌شان را کاهش داده‌اند و نزدیک به ۸۰ درصد بدهکار هستند.

سید مسعود؛ آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «ما در وضع درست غذایی قرار نداریم و به همین دلیل نیازمند کمک های بشر دوستانه هستیم. لازم است که این کمک ها در افغانستان تا اندازه زیادی درست توزیع شود و مقدار آنها کاهش نیابد.»

در بخش از این گزارش آمده است که پس از منع کار زنان از سوی طالبان، بیش از ۹۰ درصد از نهادهای خارجی یا دست از فعالیت برداشته‌اند و یا فعالیت‌هایشان را کاهش داده‌اند.

این درحالی است که ۳۴ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک غذایی دارند.

قربان خان، باشنده تخار می‌گوید: «زندگی با سختی می‌گذرد و ما بعضی روزها با چهار نان خشک سر می کنیم.»

عبدالناصر، دیگر باشنده تخار با اشاره به مشکلات اقتصادی که با آن دست به گریبان است گفت: «من صبح تا شب به بازار می‌آیم و با حمل بار مردم پول کمی به دست می‌آورم.»

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است که ۱۴ درصد کودکان در افغانستان به کار فرستاده شده‌اند تا برای خانواده‌هایشان نان پیدا کنند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری و فقر افزایش یافته و برنامه جهانی غذا گزارش داده است که نزدیک به ۲۹ میلیون تن در این کشور به کمک نیاز دارند.