افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه امریکا: طالبان از دست یافتن به رسمیت جهانی فاصله زیادی دارد

طالبان می‌گویند که به هیچ صورتی حاضر نیستند؛ در نبود ارزش‌های اسلامی و ملی، با جهان وارد تعامل شوند.

معاون سیاسی ریاست وزیران طالبان هرچند خواهان روابط خوب با جهان است، اما تاکید می‌کند که آنان در این تعامل از ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های ملی‌شان نمی‌گذرند.

نزدیک به دو سال تلاش طالبان برای به رسمیت شناخته شدن راه به جایی نبرده است.

جهان و طالبان برای رسیدن به یک تعامل پایدار؛ گزینه‌های متفاوتی را روی میز گذاشته‌اند و هیچ یکی از این طرف‌ها تا هنوز از این موضوع کوتاه نیامده‌اند. طالبان دایره محدودیت‌ها را در برابر زنان با گذشته هر روز تنگ‌تر ساخته و می گویند که در تعامل با جهان حاضر نیستند تا ارزش‌های اسلامی و ملی را از دست بدهند.

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزیران طالبان می‌گوید: «ما همراه کسی این شکل دوستی را نمی‌خواهیم که از ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های ملی خویش بگذریم. همراه جهان روابط حسنه می‌خواهیم، اما استقلال افغانستان و نظام اسلامی در افغانستان محفوظ بماند.»

اما امریکا می گوید که ادامه این سیاست‌ها، راه طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، طولانی‌تر می‌سازد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا این گفته‌ها را با صدای امریکا در میان گذاشته است.

متیو میلر ؛ سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «رژیم طالبان از دست یافتن به رسمیت جهانی فاصله زیاد دارد. ما همیشه برای طالبان واضح کرده‌ایم که اگر می‌خواهند از هر نوع مشروعیت جهانی برخوردار شوند، ما توقع داریم که آنان اقدام‌های مشخصی را روی دست بگیرند.»

صدیق صدیقی؛ معاون پیشین وزارت امور داخله گفت: «طالبان هنوز هم روابط نزدیک با القاعده دارند، ده‌ها گروه تروریستی زیر حاکمیت و حمایت مستقیم طالبان در افغانستان فعالیت دارند و طالبان افغانستان را در دو سال گذشته به مرکز بزرگ هراس‌افگنی مبدل ساخته‌اند.»

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در این باره گفت: «طالبان را بدون تشکیل دولت فراگیر به رسمیت نشناخته‌ایم که سبب دلخوری‌ آنان هم است. ولی ما به صراحت برایشان گفته‌ایم که این موضوعی است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. همه افغانستان پشتونها و طالبان نیستند و شما بخشی از واقعیت افغانستان هستید.»

بیست و دو ماه از قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته‌اند.

ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه در برابر هراس افگنان به شمول گروه القاعده و حرمت گذاشتن به تمامی حقوق و آزادی‌های زنان از خواست‌های مهم جهان برای به رسمیت شناخته شدن طالبان هستند.