افغانستان

مک کال در پیوند با پرونده‌های افغانستان به وزارت خارجه ایالات متحده احضاریه فرستاد

دفتر مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آقای مک کال با امضای احضاریه‌ای که صبح روز سه‌شنبه به آنتونی بلینکن؛ وزیر امور خارجه این کشور تحویل داده شد، گام مهمی در پژوهش روان درباره خروج از افغانستان برداشته است.

او در این احضاریه خواستار انتشار «پرونده‌های ای ای آر افغانستان» است که شامل اسناد اساسی است که برای تهیه «بررسی پس از اقدام وزارت امور خارجه» یا ای ای آر استفاده می‌شود.

براساس بیانیه دفتر مک کال، در حالی که این اداره به دو مورد از سه مورد درخواستی مک کال در ۸ جون عمل کرده است، اما مکرراً نتوانسته است پرونده های «ای ای آر افغانستان» را در مهلت‌های تعیین شده کمیته تهیه کند.

در اعلامیه آمد است ک با وجود هشدار قبلی مک کال مبنی بر اینکه تداوم عدم انطباق منجر به آغاز فرآیندهای اجباری می شود، این وزارت همچنان در تلاش مانع تراشی بوده و باعث نیاز به این احضاریه شده است.

این کمیته از جنوری ۲۰۲۳ به دنبال پرونده های «AAR افغانستان» با هدف کسب شفافیت و پاسخگویی برای مردم ایالات متحده بوده است. با این حال، امتناع وزارت خارجه از ارائه این اسناد مانع از تلاش‌های کمیته شده است.

در این بیانیه آمده است که به دلیل ممانعت مداوم این اداره، کمیته چاره‌ای جز صدور احضاریه ندارد و خواستار ارائه پرونده‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۵ جولای به وقت واشنگنتن است.

آقای مک کال در این باره می‌گوید: «من بارها اسناد مربوط به خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان را درخواست کرده‌ام. امتناع مداوم وزارتخانه از انتشار پرونده‌های مربوط به بررسی پس از اقدام، نشان دهنده تلاش عمدی دیگری برای پنهان کردن مسئولیت دولت بایدن در تخلیه آشفته و غم انگیز از افغانستان است. من هیچ راهی جز صدور این احضاریه ندارم.»

تلاش‌های مک کال برای به دست آوردن پرونده‌های AAR افغانستان بخشی از تعهد مستمر او برای تضمین شفافیت و پاسخگویی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان است.

مک کال به‌عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، در خط مقدم بررسی دقیق فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای عقب‌نشینی، به‌ویژه با توجه به تخلیه آشفته و مرگباری که رخ داد بوده است.

از جنوری ۲۰۲۳، مک کال به طور مداوم اسنادی را از دولت بایدن در مورد خروج از افغانستان درخواست کرده است. اسنادهای «بازبینی پس از اقدام» یا «ای ای آر»، به‌ویژه برای درک تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی استراتژیک و اقدامات بعدی انجام شده در طول فرآیند خروج، بسیار مهم هستند.

این اسناد به عنوان ابزاری در ارزیابی مسئولیت‌پذیری دولت در قبال رویدادهای رخ داده در نظر گرفته می‌شوند.

درخواست‌های مک کال برای شفافیت و پاسخگویی ریشه در تعهد او به نمایندگی از مردم ایالات متحد و اطمینان از اینکه اشتباهات و اشتباهات انجام شده در جریان خروج به طور کامل بررسی می شود، است.

مک کال با صدور احضاریه به دنبال وادار کردن وزارت امور خارجه به تهیه پرونده‌های ای ای آر افغانستان است که به اعتقاد او نقش و مسئولیت‌های دولت را در پیامدهای آشفته پس از خروج روشن می‌کند.

مک کال از طریق پیگیری بی‌وقفه خود برای این اسناد، قصد دارد دولت بایدن را در قبال اقدامات خود مسئول بداند و درک جامعی از تصمیمات اتخاذ شده و تأثیر آنها بر زندگی شهروندان ایالات متحده و متحدان افغانستان درگیر در روند خروج ارائه دهد.