زنان

اعتراض زنان به تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه در کابل با «خشونت» مواجه شد

شماری از زنان امروز چهارشنبه در کابل به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه توسط طالبان دست به اعتراض زدند.

یکی از این زنان به آمو می‌گوید که شماری از زنان معترض در جریان این اعتراض از سوی طالبان «لت و کوب» شدند.

این زنان خواهان دسترسی به عدالت برای زنان و فراهم شدن زمینه کار برای آن‌ها شده‌اند.

در یک فایل صوتی که به دست تلویزیون آمو رسیده یکی از معترضان سکوت دیگران را زیر سئوال برد و به بدرفتاری با یک زن مسن را که “شجاعانه” از حقوق آنها دفاع کرد را زیر سئوال برد.

فیلم‌های ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی لحظه‌ای را نشان می‌دهد که طالبان در تلاش برای پراکنده کردن معترضانی که در مقابل سالن‌های زیبایی در امتداد یک خیابان مشهور در منطقه شهر نو در مرکز شهر کابل تجمع کرده بودند به تیراندازی هوایی متوسل شدند.

طالبان چندی پیش از تصمیم خود برای بستن سالن‌های زیبایی زنانه خبردادند. آنان به صاحبان آرایشگاه‌ها یک ماه فرصت دادند تا فعالیت خود را متوقف کنند.

با این حال، زنان، فعالان حقوق زن‌ و نهادهای خارجی به این اقدام انتقاد کرده و آن را تجاوز دیگری به آزادی و زندگی اجتماعی زنان می‌دانند.

سازمان ملل متحد نیز به این تصمیم طالبان واکنش نشان داد.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد برتأثیر نامطلوب این ممنوعیت تازه طالبان برزندگی زنان در افغانستان تاکید کرد و از طالبان خواست که در این تصمیم خود تجدیدنظر کنند.