یاد یار مهربان

یاد یار مهربان با مرام علیزی

در اولین برنامه فصل دوم یاد یارمهربان مرام علیزی اولین دختر پیانو نواز حرفه ای افغانستان مهمان ماست.

مجیب در این برنامه شما را با زندگی مرام علیزی پیانیست مستعد کشور آشنا می سازد.

مرام از آغاز کارهنری اش قصه میکند و این که چگونه سال های پیش در انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان راه پیدا کرد.

مجیب دراین برنامه بازی جالب ۵ امتیاز ستاره دار را با مرام بازی می کند بیبینید مرام برای خود چند امتیاز خواهد داد.

پس از موسیقی مرام به چه چیزی بیشتر عشق و علاقه دارد در این برنامه بیبینید. همچنان در لابلای برنامه قطعات زیبای پیانوی آهنگ های ماندگارافغانی توسط مرام نواخته خواهد شد که شما را شگفت زده خواهد ساخت.