افغانستان

نگرانی دختران دانش‌آموز صنف ششم از آینده «ناروشن»

دختران دانش آموزش صنف ششم، نگران سال آینده آموزشی شان هستند.

علاقه فراوان دختران برای ادامه رفتن به مکتب، سبب شده است که برخی از دانش آموزان صنف ششم خود شان را به گونه قصدی ناکام بسازند تا یک سال دیگر نیز به مکتب بروند.

برخی از این دانش آموزان در بدخشان می گویند که این تنها گزینه یی است که آنان برای کم از کم یک سال دیگر نیز اجازه رفتن به مکتب را داشته باشند و این کار شان را مبارزه یی در برابر تصمیم طالبان از بهر بسته ماندن مکتب ها به روی دانش آموزان بالاتر از صنف ششم می دانند.

روز های خوشی که به مکتب می روند، اما می دانند که خوشی های شان پایدار نیستند.

نجلا که ۱۳ ساله است و صنف ششم مکتب است، نگران سال آینده اش است که اجازه رفتن به مکتب را نخواهد داشت، می گوید که با کم شدن هر روز، از ادامه رفتن به مکتب نا امید تر می شود.

نجلا دانش آموز از بدخشان می‌گوید: «از این متاثرم که سال آیند نمی توانم به مکتب بروم از این رو تصمیم گرفت ام که خود را در مکتب ناکام کنم و دوباره صنف ششم را بخوانم.»

این شور و هیجان این دانش آموزان برای رفتن به مکتب؛ افغانستان شمول است. یلدا یکی دیگر از دانش آموزانی است که می گوید کابوس نرفتن به مکتب او را می آزارد.

یلدا دانش آموز از بدخشان می‌گوید:‌ «وقتی که از مکتب به خانه می‌آیم هر روز از روزهایی که به مکتب می روم کم می شود و من بسیار نگران می شوم.»

دانش آموزان دختر که در دو سال گذشته از رفتن به مکتب باز مانده اند، می گویند که با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کنند و می گویند که نگران خواهران شان هستند که اکنون در صنف ششم هستند.

خدیجه باشنده بدخشان می‌گوید: «از این که وضعیت خواهرم را می بینم بسیار ناراحت می شوم. خواهرم متعلم صنف ششم است که هزاران امید می خواهد به مکتب برود اما نگران این است که سال دیگر به مکتب رفته نخواهد توانست.»

افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران آن از رفتن به مکتب محروم هستند.

شمایل دانش آموز از بدخشان می‌گوید: «من به بسیار خوشی به مکتب می روم اما از این می ترسم که بالاتر از صنف ششم را نخوانم.»

۶۶۱ روز از بسته شدن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم می گذرد، در حالی که این کار واکنش های فراگیر داخلی و خارجی را به همراه داشت و حتا عالمان دین نیز این تصمیم طالبان را بر خلاف آموزه های دین اسلام دانسته اند، اما رهبر طالبان از تصمیم اش کنار نیامده است و خواب صد ها هزار دختر در افغانستان برای یک آینده بهتر به باد هوا داده شده است.