خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۱۸ سرطان ۱۴۰۲

شماری از مهاجران افغانستان که به تازگی از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند، از اوضاع بد شهروندان افغانستان در ایران و پاکستان سخن می‌گویند.

امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشستی گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان تبلیغات است و در بُعد امنیتی نیز میزان جرم‌های جنایی به صفر رسیده است.