افغانستان

برنامه جهانی غذا نسبت به اتمام بودجه‌اش برای کمک به مردم افغانستان هشدار داد

هشدارها همچنان از نبود مصونیت غذایی در کشوری که شهروندان‌اش شبانه روز برای به دست آوردن لقمه نانی با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ ادامه دارد.

در همین حال؛ برنامه جهانی غذا از اتمام بودجه‌اش تا سه ماه دیگر برای نیازمندان افغانستان هشدار داده و می‌گوید که افغانستان زمستان سختی پیش‌رو خواهد داشت.

هسیائو وی لی؛ مدیر برنامه جهانی غذا اظهارداشت: «فقط برای اینکه به شما احساسی از سطح ناامنی غذایی در افغانستان در زمستان ۲۰۲۳ بدهم؛ نزدیک به ۲۳ میلیون نفر به سختی می‌توانند حداقل نیاز غذایی خود را بر آورده کنند. اما نزدیک به ۹ میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند و برنامه جهانی غذا یک برنامه کمک‌های غذایی اضطراری در مقیاس بسیار بزرگ را راه اندازی کرد.»

ثمر گل ۴۹ ساله دوسال می‌شود که از ولایت ارزگان به کابل آمده و می‌گوید همسرش در انفجاری جان باخته و دختر ۲۵ ساله‌اش نیز سرطان دارد.

او می‌گوید: «در نبود بازارها و کار مناسب به مشکل لقمه نانی برای خوردن پیدا می‌کند.»

محمد اکرم ۷۱ ساله که تنها نان آور خانوده پنج نفری‌اش است نیز دنبال لقمه نانی روزانه تمام جاده‌های کابل را گشت زنی می‌کند.

او می‌گوید: «تا زمانی که دو دخترم کار می‌کردند من در خانه بودم. اما از دو سال قبل که طالبان به زنان اجازه کار را نمی‌دهند؛ ناگزیر شدم، برای زنده ماندن و پیدا کردن لقمه نانی به دنبال کار بروم.»

آگاهان می‌گویند که ناتوانی طالبان در مدیریت اقتصاد کشور و کاهش کمک‌ها در افغانستان دامنه فقر را گسترش داده است.

پیش از این سازمان جهانی خوراک گفته است که شهروندان افغانستان ۸۰ درصد درآمدشان را هزینه خوراک می‌کنند و افغانستان نسبت به سال گذشته با کاهش بهای مواد خوراکی روبرو بوده است.