افغانستان

پاکستان: انزوای طالبان سبب گسترش ناامنی در افغانستان است

شهر کابل. عکس از رویترز.

پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، پاکستان همواره در نشست‌های منطقه‌ای و جهانی از رویکردهای طالبان پشتیبانی کرده است، به تازگی نیز معاون وزیر خارجه پاکستان گفته است که با منزوی کردن افغانستان دامنه بی‌ثباتی در این کشور پهن‌تر خواهد شد و زیان آن تمام کشورهای همسایه به شمول پاکستان را فراه خواهد گرفت.

اسد مجید خان؛ معاون وزیر خارجه پاکستان گفت: «اگر یک فروپاشی اقتصادی، سیاسی یا امنیتی وجود داشته باشد. بر هر کشوری به ویژه بر همسایگان نزدیک تأثیر می‌گذارد. ما هیچ گزینه دیگری جز تعامل نداریم.»

این دیپلومات ارشد پاکستانی با اشاره به اینکه پاکستان در ماه‌های گذشته گواه حملات تحریک طالبان پاکستان بوده است، ادعا می‌کند که این شبه نظامیان در داخل افغانستان حضور دارند.

نزدیک به دو سال از تسلط دوباره طالبان به قدرت می‌گذرد، اما در این مدت هیچ کشوری به شمول پاکستان، طالبان را به رسمیت نشناخته است.