افغانستان

افغانستان برای هشتمین‌ بار کشوری با کمترین میزان صلح در جهان شناخته شد

شهر کابل. عکس از رویترز.

انستیتوت مطالعات اقتصاد و صلح در هفدمین گزارش سالانه‌اش گفته است که وضعیت طولانی ناآرامی افغانستان سبب ادامه موقعیت آن به عنوان کشوری با کمترین سطح صلح شده است. در رده‌بندی این انستیتوت، یمن و سوریه بعد از افغانستان قرار گرفته اند.

بربنیاد این گزارش، احتمال افزایش درگیری میان طالبان و داعش یک نگرانی کلان باقی مانده است و با وجود کاهش درگیری‌های مسلحانه و تلفات، وضعیت امنیتی افغانستان هنوز ناروشن است.

افغانستان هنوزهم روزهای دشواری را پیشت سر می‌گذارد، هم از رهگذر سیاسی و امنیتی و هم از رهگذر اقتصادی؛ کشوری که در هفدهمین گزارش سالانه انستیتوت مطالعات اقتصاد و صلح برای هشتمین‌بار با کم‌ترین میزان صلح و آرامش شناخته شده است.

در قعر این رده‌بندی، پس از افغانستان یمن، سوریه و سودان جنوبی قرار گرفته اند. بربنیاد این گزارش، افغانستان گواه کاهش درگیری‌های مسلحانه بوده، اما هنوزهم احتمال تشدید درگیری میان طالبان و شاخه خراسان داعش وجود دارد.

محمد رادمنش، نظامی پیشین می‌گوید: «عدم مبارزه موثر طالبان در برابر تروریزم و جابجای طالبان پاکستانی در کشور، افغانستان را به میدان رقابت های تروریستان از جمله داعش مبدل ساخته و ممکن است که داعش در آینده نزدیک به عنوان نیروی بازدارنده و چالش زا در منطقه و دنیا عرض اندام نماید.»

در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح آمده، پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان، تلفات برخاسته از درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما بربنیاد این گزارش، هنوزهم وضعیت امنیتی افغانستان ناروشن باقی مانده و جایگاه افغانستان تغییری نکرده است.

در ادامه این گزارش، افغانستان پس از اوکراین دومین کشور با هزینه بالای اقتصادی خشونت‌ها گفته شده است که میزان این هزینه ۴۶.۵ درصد بالاتر از ۳۰ درصد درآمدهای ناخالص داخلی می‌باشد.

قیس محمدی، آگاه اقتصادی می‌گوید: «بی ثباتی در افغانستان باعث این شده که چندین سال متواتر افغانستان نتواند به پوتانسیل خود تولیدات ناخالص خود را صد در صد تولید کند. به این معنا که تولیدات ناخالص داخلی همواره بالاتر از پنجاه درصد کاهش پوتانسیل داشته و نتوانسته تولیدات وجود داشته باشد.»

طالبان در برابر گزارش تازه انستیتوت اقتصاد و صلح واکنش نشان نداده اند.

بربنیاد این گزارش، آیسلند، دنمارک و ایرلند به ترتیب سه صلح‌آمیزترین کشورهای جهان استند.