افغانستان

مردم افغانستان غمگین‌ترین مردم جهان

آخرین نظرسنجی جهانی سالانه گالوپ در مورد تجربیات منفی و مثبتی در زندگی مردم در سراسر جهان نشان می‌دهد که مردم افغانستان همچنان غمگین‌ترین کشورهای جهان قرار دارند.

گالوب در گزارش خود گفته است که انسان‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ غمگین‌تر بوده‌اند.

گالوپ از بزرگسالان در ۱۴۲ کشور و منطقه در سال ۲۰۲۲ در مورد تجربه‌های منفی در زندگی روزمره‌شان پرسیده و سپس نتایج آن را در یک شاخص جمع‌آوری کرده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم در سراسر جهان روزانه رویدادهای منفی بیشتری را تجربه می‌کنند.

در گزارش آمده است: «در سال ۲۰۲۲، حدود چهار نفر از هر ۱۰ بزرگسال در سراسر جهان گفتند که نگرانی زیادی (۴۱ درصد) یا استرس (۴۰ درصد) را تجربه کرده‌اند و تقریبا یک نفر از هر سه درد فیزیکی زیادی (۳۲ درصد) را تجربه کرده است. بیش از یک نفر از هر چهار نفر غمگینی (۲۷ درصد) و کمی کمتر خشم (۲۳ درصد) را تجربه کرده است.»

این گزارش افزوده است: «نگرانی، استرس و غم و اندوه به اندازه نظرسنجی سال ۲۰۲۱ باقی مانده است، اگرچه هر مورد یک درصد در سال ۲۰۲ کاهش یافتند. درصد بزرگسالانی که در سراسر جهان درد فیزیکی را تجربه کردند یک درصد افزایش داشته است. درصد افرادی که خشم را تجربه کرده‌اند برای دومین سال متوالی در ۲۳ درصد باقی مانده است.»

در همین حال، این گزارش گفته است که زندگی برای مردم افغانستان یک سال پس از روی کار آمدن طالبان بدتر از «هر زمانی در دهه گذشته – یا برای هر کس دیگری در کره زمین» بوده است.

بر بنیاد گزارش، افغانستان از سال ۲۰۱۷ به این‌سو هر سال به عنوان غمگین‌ترین کشور جهان قرار گرفته است. این نهاد تنها در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا در کشور نتوانست گزارشی منتشر کند.

این نظرسنجی افزوده است که تجربیات مثبت روزانه مردم افغانستان پیش از روی کار آمدن طالبان، بیشتر بوده است و در سال ۲۰۲۱ به اینسو مردم این کشور بیشتر تجربیات منفی در زندگی روزانه‌شان شاهد بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: «درصد شهروندان افغانستان که گفته‌اند در روز گذشته احساس لذت کردند، چیز جالبی یاد گرفتند یا احساس آرامش کردند، در پایین ترین سطح بوده است.»

با این حال، در کنار افغانستان، سیرالئون، چاد، عراق، گینه، لیبریا، لبنان، ارمنستان، کنگو، قبرس شمالی و اوگاندا نیز دارای بالاترین تجربه منفی در سال ۲۰۲۲ بوده‌اند.