خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۷ سرطان ۱۴۰۲

رهبر طالبان در سخنرانی اش به مناسبت عید می‌گوید، جهان حاکمیت آنان را به خاطر تصرف افغانستان با زور، به رسمیت نمی‌شناسد.