بازرگانی

سه‌ ماه پس از آغاز سال؛ هیچ اطلاعاتی از جزئیات بودجه ۱۴۰۲ در دست نیست

با گذشت بیش از سه ماه تا هنوز طالبان جزئیات و مقدار بودجه سال ۱۴۰۲ را همگانی نکرده‌اند.

وزارت مالیه طالبان نزدیک به سه ماه پیش، طرح بودجه سال ۱۴۰۲ را تهیه و برای توشیح به رهبر طالبان در قندهار فرستاد. پس از آن ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در توئیتی از توشیح بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر طالبان خبر داد.

اما تاکنون هیچ جزئیاتی درباره بودجه سال روان از سوی طالبان پخش نشده است. با این حساب روشن نیست که طالبان چه اندازه پول را هم‌چون بودجه عادی و بودجه توسعه‌ای برای سال ۱۴۰۲ مشخص کرده‌اند.

در همین حال برخی از آگاهان امور اقتصادی علت پنهان ماندن جزئیات بودجه را یکی از روش‌های سیاسی طالبان می‌دانند و می‌گویند که هدف از این کار طالبان، پنهان کردن منبع درآمدهای آنان است.

طالبان در ۹ حوت سال پار اعلام کردند که کابینه‌شان، بودجه سال ۱۴۰۲ را تایید کرده است و قرار است برای توشیح به رهبرشان فرستاده شود.
اما چند روز پس از آن، هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت مالیه طالبان در ۱۷ حوت استعفا کرد.

و در نهایت بیشتر از یک ماه پس از استعفای وزیر مالیه طالبان، رهبر طالبان در ۱۲ جوزا، بودجه را توشیح کرد.

طالبان در سال ۱۴۰۲ بودجه توسعه‌ای را از ۱۶۱ میلیارد افغانی، به کمتر از ۲۸ میلیارد افغانی پایین آوردند و کسری بودجه این گروه در همین سال ۴۴ میلیارد افغانی اعلام شد.

رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، عواید گمرکات به گونه نقد در گمرکات گردآوری می‌شوند.

طالبان در سال ۱۴۰۱ سقف بودجه را در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به نصف کاهش دادند.

وزارت مالیه طالبان می‌گوید که سقف بودجه در سال ۱۴۰۱، ۲۳۱ میلیارد افغانی تعیین شده است و به علت کاهش بودجه توسعه‌ای، شمار پروژه‌های توسعه‌ی در اغلب ولایت‌ها به صفر رسید.