افغانستان

سازمان ملل: سال گذشته ۸۰ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید شده است

یک روز پس از فرمان عیدی رهبر طالبان که در آن گفته بود که با اقدامات آنان کشت مواد مخدر به صفر نزدیک شده، اکنون دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان در سال گذشته میلادی ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید کرده است.

ملل متحد در ادامه این گزارش که به تازگی منتشر شده تاکید کرده که افغانستان به یکی از تولیدکنند‌گان اصلی متامفتامین یا شیشه در منطقه تبدیل شده که سبب نگرانی کشورهای جنوب غرب آسیا شده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود افزوده است که در سال ۲۰۲۲ میزان زمین‌های تحت کشت کوکنار ۲۸ درصد بیشتر شده بود و تولید جهانی تریاک در این سال به ۷ هزار و ۸۰۰ تُن رسیده است.

بربنیاد این گزارش، احتمال دارد برداشت کوکنار در سال جاری با توجه به ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یابد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تأکید کرده که کشت جایگزین برای کشاورزان افغانستان و کشورهای دیگر، عامل حیاتی برای کاهش کوکنار است.

این نهاد بین‌المللی نبود کشت جایگزین را به ضرر بسیاری از کشاورزان خوانده است.

سازمان ملل از کشورهای کمک‌کننده خواسته است که به‌گونه فوری از مردم روستایی افغانستان حمایت کنند تا آنان بتوانند بدون کشت مواد مخدر امرار معاش کنند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درحالی این گزارش را ارائه کرده است که رهبر طالبان کشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان را از ماه حمل سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام کرد.