خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۴ سرطان ۱۴۰۲

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در یک پیام عیدی می‌گوید که تمام حقوق شرعی زنان زیر حاکمیت طالبان تامین شده است.

رهبر طالبان در مورد بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران چیزی نگفته اما تاکید کرده است که اثر های منفی بی‌حجابی و گمراهی دو دهه پسین بر زنان، رو به ختم شدن است.

برخی از فعالان حقوق زن و دانشجویان دختر می‌گویند که با روی کار آمدن طالبان، ابتدایی ترین حقوق آنان زیر پا گذاشته شده و زنان با حذف سیستماتیک رو در رو اند.