افغانستان

نگرانی باشندگان تخار از افزایش بیماری کانگو در آستانه عید قربان

فروشندگان مواشی در تخار می‌گویند که در آستانه عید قربان، بازار فروش مواشی نسبت به عیدهای پیش کمرنگ است.

در همین حال؛ برخی از باشندگان تخار می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی بسر می‌برند و توان خرید مواشی را ندارند.

همزمان با این، برخی از باشندگان تخار از افزایش بیماری کانگو نگران هستند.

حاجی محراب الدین یکی از باشندگان تخار که برای خرید مواشی به بازار شهر تالقان آمده می‌گوید که امسال نرخ مواشی در بازار این ولایت مناسب است.

محراب‌الدین؛ باشنده تخار می‌گوید: «امسال به فضل خداوند مال در بازار زیاد است. نرخ‌ها هم مناسب است. من امروز توانستم یک راس گوسفند برای قربانی بخرم. نرخ مواشی امسال نه آنقدر بلند است و نه آنقدر پایین، نرخ‌ها متوسط است.»

باشندگان شهر تالقان می‌گویند که در آستانه عید قربان نسبت به افزایش بیماری کانگو نگران هستند.

محمد قاسم؛ باشنده ولایت تخار با ابراز خرسندی از پایین بودن نرخ مواشی در سال روان می‌گوید: «من نگران افزایش بیماری کانگو هستم.»

او از هم‌وطنان می‌خواهد که نکات بهداشتی را در هنگام ذبح دام رعایت کنند.

فروشندگان مواشی می‌گویند که خشکسالی‌های پسین و افزایش فقر سبب شده تا روستانشینان مواشی‌شان‌ را به بهای پایین به فروش برسانند.

محمد جان؛ یکی از دکان‌داران شهر تالقان با آرزوی اینکه عید پیش‌رو عید خوبی باشد می‌گوید: «مال قربانی امسال ارزان است. اما خشکسالی‌های اخیر و فقر تنگدستی باعث گردیده تا مردم مال مواشی‌شان را به بهای ناچیز به‌فروش برسانند.»

عصمت‌الله یکی دیگر از باشندگان تخار گفت: «امروز به بازار مال آمدم تا مال قربانی بخرم. قیمت مواشی در بازار برابر است، اما از تاجران می‌خواهم تا وضعیت اقتصادی مردم را در شرایط کنونی درک کرده و نرخ‌ها را از این هم بیشتر کاهش دهند.»

ریاست زراعت آبیاری و مالداری طالبان در تخار روز گذشته به مناسبت فرا رسیدن عید قربان و جلو گیری از بیماری کانگو کارزار آگاهی دهی را راه‌اندازی کرد.