خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۲ سرطان ۱۴۰۲

فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفرش به کابل با شماری از مقام های طالبان به شمول وزیران داخله و خارجه طالبان دیدار کرده است.

این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، در نشست شورای امنیت این سازمان، حاکمیت طالبان را منزوی، خودکامه، قومی و مردسالار توصیف نمود.