افغانستان

انتقاد حاضران در نشست شورای امنیت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان

نماینده ایالات متحده در ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان و جهان می‌خواهد که در برابر سیاست‌های طالبان باید واکنش جدی نشان بدهند.

نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشستی که روز گذشته با موضوع افغانستان برگزار شده بود، از سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان افغانستان انتقاد کرده و افزودند که مهمترین گزینه برای تعامل جهان با طالبان، حرمت گذاشتن آنها به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است.

نماینده ایالات متحده در این نشست گفته است که تصمیم‌های نفرت انگیز طالبان، رنج و درد شهروندان افغانستان را بیشتر ساخته است.

رابرت وود، نماینده امریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده بار دیگر محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان را محکوم می‌کند. این محدودیت‌ها غیرقابل دفاع استند که در هیچ جایی از جهان دیده نشده است و ما خواهان لغو فوری این محدودیت‌ها هستیم.»

سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل نیز از کارکردهای طالبان به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید که امیدی برای آینده بهتر افغانستان وجود ندارد.

نصیراحمد فایق؛ سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل گفت: «ما به دومین سال به قدرت رسیدن طالبان نزدیک می‌‍شویم و کوچکترین امیدی برای آینده مثبت برای مردم افغانستان از جمله ۲۸ میلیون نفری که به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، وجود ندارد.»

نماینده ایران در این نشست هرچند از سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغانستان انتقاد کرد، اما از جهان خواست که برای بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه‌اش ادامه دهد.

امیر سعید ایروانی؛ نماینده ایران در سازمان ملل گفت: «این بسیار مهم است که جامعه جهانی تعهدات کمک‌های بشردوستانه‌اش را عملی بسازد و برای شهروندان افغانستان امید بیشتر برای یک آینده بهتر را بدهد.»

در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نماینده روسیه با انتقاد از چگونگی خروج امریکا از افغانستان می‌گوید که ادامه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جهان، شهروندان افغانستان را زیانمند می سازد.

واسیلی نبنزیا؛ نماینده روسیه در سازمان ملل افزود: «چگونه می‌توان عدم تمایل به کمک‌های واقعی در حل بحران بی‌پیشینه اقتصادی و انسانی را زیر عنوان‌های مختلف دروغین یا ریا کارانه توضیح داد؟»

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان نیز در این نشست گفته است تا هنگامی که طالبان به حقوق زنان حرمت نگذارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.

این مقام سازمان ملل تاکید کرده است که از نظر سیاسی، رژیم طالبان «منزوی و خودکامه» باقی مانده است و ترکیب «دولت» طالبان «کاملاً مردانه است» و بیشتر از «اساس سیاسی پشتون و روستایی طالبان» گرفته شده است.