افغانستان

امنیت ملی امریکا: القاعده تا ۲۰۲۴ توانایی هدایت عملیات‌های بیرون از افغانستان را دارد

تصویری از اعضای گروه القاعده

دفتر ریاست امنیت ملی امریکا در اعلامیه‌ای که روز گذشته به نشر رسیده گفته است که بخش‌هایی از گزارش محرم خود درباره فعالیت‌های القاعده در افغانستان از ماه سپتمبر ۲۰۲۲ میلادی را نشر کرده است.

در این اعلامیه گفته شده است که این گزارش از بهر آگاهی عامه درباره مسایل امنیت ملی، پخش شده است.

بر بنیاد این گزارش، اداره استخبارات امریکا گفته است که بر بنیاد ارزیابی این نهاد، القاعده احتمالا در دو سال آینده حفظ پناهگاه برای انجام فعالیت‌های عملیاتی در افغانستان را اولویت خواهد داد.

بر بنیاد بررسی‌های ما در شرایط کنونی، القاعده افراد، منابع و توانایی فعالیت‌های مشخص برای ایجاد تهدید به ایالات متحده از افغانستان را ندارد.

هرگونه تغییر در حضور القاعده در افغانستان ممکن است به تدریج رخ بدهد و این تغییر ممکن است در تا سال ۲۰۲۴ شامل توانایی هدایت عملیات‌های بیرونی شود.

القاعده ممکن است برخی از رهبران خود را پناهگاه بدهد و فعالیت‌های دیگر در افغانستان مانند تولیدات رسانه‌ای، سربازگیری، سهولت‌سازی‌ها و آموزش را انجام بدهند که می‌توانند زمینه حمله در جای دیگر را فراهم بسازند یا تشویق کنند.

مسیر این گروه در افغانستان در ادامه درخواست طالبان و داشتن توانایی ایجاد محدودیت‌ها، شرایط افغانستان به شمول فشار ملموس ضد هراس افگنی و تمرکز رهبری القاعده متکی خواهد بود.

توانایی این گروه بر توانایی‌های وابستگان و رهبران آن برای ایجاد یک راهبرد متحد وابسته خواهد بود.