افغانستان

جوانان شهر تالقان برای داشتن آینده بهتر تلاش می‌کنند

شماری از جوانان شهر تالقان در نشستی با عنوان «تئوری‌ها و تجارب علمی به سوی موفقیت و تصمیم گیری ایجاد انگیزه» راه‌های رسیدن به پیروزی و موفقیت را بررسی کردند.

برگزار کنندگان این نشست می‌گویند که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از جوانان انگیزه پیشرفت را از دست داده‌اند و راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند، حالا جمعی از آنان در شهر تالقان با برگزاری نشستی تلاش می‌کنند به جوانان این ولایت انگیزه پیشرفت بدهند.

جوانان تالقان نبود فرصت‌های آموزشی و کاری به شدت انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در صورت ادامه این وضعیت، بسیاری از جوانان ناگزیر به ترک کشور خواهند شد.

برگزار کنندگان این نشست در مرکز آموزشی سبا می‌گویند که برای کنار زدن چالش‌های کنونی، صدها جوان را گردهم آورده‌اند تا دیدگاه‌شان را درباره آینده بهتر با هم دیگر شریک کنند.

مطیع‌الله قاضی‌زاده از برگزار کنندگان این نشست گفت: «پس تحولات اخیر بسیاری از جوانان امیدی برای ماندن در افغانستان را نداشتند و راه مهاجرت در پیش گرفتند. به همین دلیل ما چنین برنامه‌هایی را در ولایت‌های کشور راه‌اندازی کردیم که خوشبختانه در تخار این برنامه باعث استقبال گرم جوانان روبرو شد.»

عبدالباری زاهد یکی دیگر از برگزار کنندگان این نشست خاطرنشان کرد: «تغییر نظام سبب شد تا جوانان کمتر به بخش آموزش و پرورش علاقه‌مند شوند به همین منظور ما بالای چنین برنامه‌ای فکر کردیم که چطور بتوانیم برای جوانان انگیزه آموزشی ایجاد نماییم.»

او تاکید کرد که در این برنامه ۴۰۰ نفر از جوانان حضور داشتند و برایم این برنامه امیدوار کننده بود تا بتوانم برنامه دیگری راه‌اندازی نمایم.
در همین حال، شماری از شرکت کنندگان این نشست می‌گویند که جوانان نیاز به دست گیری دارند و از نبود کار و زمینه‌های آموزشی انتقاد دارند.

خلیل احمد جعفرزاده یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس می‌گوید: «من در این برنامه چیزهای زیادی آموختم که بعد از این می‌توانم در زندگی‌ام تصمیمات بهتری بگیرم.»

ذبیح‌الله یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه نیز افزود: «زندگی بدون هدف، زندگی ارزشمندی نیست. من در این کنفرانس آموختم که بعد از این بالای برنامه‌های قبلی‌ام بازنگری داشته باشم و بعد از این با برنامه زندگی روزمره خود را ادامه دهم.»

این جوانان می‌گویند که پس حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان برگزار ی برنامه‌های علمی و انگیزشی در میان جوانان کمتر شده است و جوانان برگزاری چنین برنامه‌هایی را روزنه‌ای برای آینده‌شان می‌دانند.