زنان

افغانستان یکی از بدترین کشورهای برای زنان کارآفرین و تجارت پیشه

بانک جهانی فهرست تازه‌ای از یازده کشور جهان که شرایط مناسبی برای زنان و تجارت پیشه و کارآفرین ندارد را منتشر کرده و افغانستان در این لیست قرار دارد.

این بانک در گزارشی تحت عنوان «زنان، تجارت، و قانون در سال ۲۰۲۳» افغانستان را کشوری خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز در حال بدتر شدن است.

بانک جهانی در این گزارش به محدودیت‌های وضع شده برای دختران و زنان افغانستان که از سوی طالبان وضع شده اشاره کرده و آورده است که فرمان‌ها و دستورالعمل‌های طالبان زندگی زنان را هدف قرار داده است.

در این گزارش آمده است که سفر زنان و توانایی آنها برای یافتن شغل و رشد تجارت‌شان در افغانستان شدیداً محدود شده و حاکمیت دوباره‌ی طالبان بر افغانستان اقتصاد شهروندان کشور مخصوصا زنان تاثیر منفی گذاشته است.

بانک جهانی با اشاره بر محدودیت‌های وضع شده بر تحصیل و کار زنان از سوی طالبان تاکید کرده است که وضع این محدودیت‌ها توانایی‌های زنان را ضعیف کرده هر چند اقتصاد زنان در افغانستان در گذشته هم گراف خوبی نداشت، ولی از دو سال به این طرف این گراف به وخامت گراییده است.

بانک جهانی درحالی از تاثیر منفی سیاست های طالبان بر کار زنان و دختران در افغانستان سخن می‌گوید که طالبان بار ها مدعی شده‌اند که از زنان تجارت پیشه حمایت می‌کنند.

بانک جهانی در گزارش خود نوشته است: «پالیسی‌های نادرست، خشونت و جنگ، تبعیض جنسیتی و وضعیت بی‌ثبات در اداره‌ها و نهادها بالای تجارت زنان تاثیر منفی گذاشته و افغانستان را در لیست کشور‌هایی قرار داده‌ است که بیش‌تر از همه عاید و اقتصاد پایین دارند.»
در این گزارش آمده است که افغانستان با داشتن ۳۱،۹ نمره پس از یمن، و سودان، بدترین کشور برای زنان تجارت‌ پیشه است.

در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه در کابل می‌گویند که کار و بار های کوچک که دارند در حال رکود و نابودی است، و کمتر از صد افغانی در روز درآمد مالی ندارد.

در این گزارش آمده است که حاکمیت دوباره‌ی طالبان بر افغانستان روی اقتصاد شهروندان این کشور مخصوصا زنان تاثیر منفی گذاشته است و طالبان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در اگست ۲۰۲۱ آنها محدودیت‌های زیادی بر سر راه زنان و دختران افغانستان وضع کرده‌اند، منع زنان از کار در اداره‌های غیردولتی داخلی و خارجی، ممنوعیت فعالیت کارمندان زن در ادارات ملل متحد، مسدود شدن دروازه دانشگاه ها به روی دختران افغانستان و بسته شدن دروازه مکاتب به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بخشی از این محدودیت‌ها است.