افغانستان

یونیسف: گفتگو با طالبان درباره واگذاری برنامه‌های آموزشی به نهادهای محلی ادامه دارد

پس از خواست طالبان درباره شرکت نکردن نهادهای سازمان ملل متحد در برنامه‌های آموزشی در افغانستان، گفتگو با طالبان درباره واگذاری صنف‌های آموزشی آغاز شده است.

رویترز گزارش داده است که وزارت معارف طالبان برای ادامه آموزش کودکان بیرون از مکتب که شمارشان به ۵۰۰ هزار دانش آموز می‌رسد، تضمین داده‌اند.

سخنگوی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که برای کاهش اختلال در آموزش کودکان، باید واگذاری برنامه‌های آموزشی به‌گونه راهبردی انجام شود.

سامانتا مورت، سخنگوی یونیسف در افغانستان گفت: «برای به حداقل رساندن اختلال در یادگیری کودکان ضروری است که هرگونه واگذاری به سازمان‌های غیردولتی ملی به‌گونه استراتژیک انجام شود و شامل ارزیابی جامع و ظرفیت سازی باشد.»

برخی از استادان دانشگاه‌ها بر این باور استند که واگذاری صنف‌های محلی به طالبان به معنای دوری سازمان‌ها از مردم و حاکمان افغانستان است.

سید مسعود؛ استاد دانشگاه می‌گوید: «این دوری تعلیم و تربیه مدرن و سیستم تعلیمی افغانستان است، نیاز است حاکمان افغانستان این ارتباطات را نگهدارند.»

برخی از باشندگان تخار ادامه برنامه‌های آموزشی یونیسف در افغانستان را مهم می‌دانند و می‌گویند که صنف‌های محلی در بلند بردن سطح سواد کودکان روستایی نقش مهم دارد.

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، صنف‌های اجتماعی و محلی را برای کودکان دختر و پسر در ولایت های مختلف افغانستان ایجاد کرده است.

بربنیاد آمارهای یونیسف، تنها ۳۰۰ هزار دختر در این صنف ها آموزش می‌بینند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره‌شان، دوازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و مانع رفتن دانشجویان دختر به دانشگاه ها نیز شدند. اکنون دیده می‌شود که دامنه این محدودیت‌های اموزشی به کودکان روستایی نیز رسیده است.