موج ویدیو ها

موج: چرا طالبان معارف را هدف قرار داده اند؟

صندوق نجات کودکان می‌گوید که از گزارش‌هایی در باره این که طالبان به نهادهای جهانی دستور داده اند که خدمات آموزشی برای کودکان را متوقف کنند، آگاه است.

این نهاد گفته است که بر بنیاد این گزارش‌ها، طالبان دستور داده اند که این خدمات آموزشی برای کودکان به نهادهای داخلی سپرده شوند.

چرا طالبان با معارف دشمنی دارند؟ ریشه‌های این دشمنی از کجا آب می‌خورد؟

گرداننده عبدالمطلب فراجی این موضوع را با رحمت‌الله سیرت رییس پیشین معارف ولایت دایکندی بحث کرده است.