افغانستان

نظری: جهان از جبهه مقاومت برای ایجاد بدیل دیموکراتیک در افغانستان حمایت کند

علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت، روز پنجشنبه در سخنرانی در نشستی که از سوی کمیته دائمی امور خارجه و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا، برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواست برای ایجاد یک بدیل دیموکراتیک در افغانستان از این جبهه حمایت معنوی و سیاسی کند.

او هم چنان از جامعه جهانی خواست از این جبهه پشتیبانی معنوی و مالی کند.

آقای نظری در این نشست طالبان را به جنایت جنگی در پنجشیر، بغلان، بدخشان، دایکندی و ولایت‌های دیگر متهم کرد.

آقای نظری گفت: «جبهه مقاومت در این مقطع نیاز به حمایت معنوی و سیاسی از سوی جامعه جهانی به خصوص از همکاران مانند کانادا دارد. این حد اقل چیزی است که ما امروز تقاضا داریم. به خصوص حمایت سیاسی تا بتوانیم به یک اجماعی برای دستیابی به یک نظام سیاسی دیموکراسی بدیل در افغانستان دست پیدا کنیم.»

به گفته آقای نظری، طالبان جهان را به تهدید برای منطقه و جهان مبدل کرده اند. او هم چنان از جهان خواست تا تحریم های بیشتر را بر طالبان وضع کنند.

او افزود: «نباید به مردم افغانستان پشت شود چیزی که این روز در جهان رایج شده است. مردم افغانستان این تروریست ها را به قدرت نیاورده اند. آنان نه صلاحیت و نه نقشی در تغییراتی که در آگست ۲۰۲۱ رخ داد، داشته اند و مردم افغانستان هنوز هم برای آزادی شان تلاش میکنند و برای دیموکراسی میجنگند، با وجود که جامعه جهانی به ویژه ناتو افغانستان را ترک کرد.»

در همین حال، گارنت جنویس، معاون پارلمان کانادا نیز در این نشست، بر آزادی و دیموکراسی در افغانستان تاکید کرد.

گارنت جنویس معاون پارلمان کانادا گفت: «نکته مهم این است که کانا باید به تعهدات خود به افغانستان عمل کند تا آزادی و دیموکراسی در افغانستان رشد کند.»

رئیس کمیته روابط خارجی جبهه مقاومت می گوید که کمک های مالی جهان به افغانستان، بحران بشری در افغانستان را حل نکرده است. به گفته او یک سازو کار شفاف برای جلوگیری از دستبرد طالبان به منابع مالی نیاز است.

خواستیم درباره این گفته های آقای نظری، دیدگاه طالبان را نیز به دست آوریم اما طالبان در این باره به تماس های آمو پاسخی به دست ندادند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، جبهه مقاومت ملی گاه گاهی به درگیری با طالبان پرداخته است و دو طرف هموارد از وارد شدن تلفات به یکدیگر سخن گفته اند.