افغانستان

حقانی: «توطئه دشمنان» برای تقسیم افغانستان به «جزیره‌های مختلف» خنثی شده است

سراج‌الدین حقانی وزیر داخله‌ی طالبان در نشستی در جوزجان گفته است که «فتنه و توطئه‌‌ی دشمنان» برای تقسیم افغانستان به «جزیره‌های مختلف» میان شمال و جنوب و شمال و مشرقی را خنثی کرده اند.

او هم‌چنان می‌گوید حاکمان پیشین میان مردم «غلط فهمی» ایجاد کرده بودند و پس از این «دسیسه‌های دشمنان خنثی می‌شود». او می‌گوید که نباید به تفاوت‌های قومی توجه کرد.

سراج حقانی گفت: «دشمنان دنیا دسیسه ای را ترتیب کرده بودند که افغانستان به یک آزمونی گیر بیافتند که شمال و جنوب، جنوب و غرب و شمال و مشرقی این ها به جزیره های مختلف تقسیم شود.»

این در حالی‌است که بیش از ۹۰ درصد کابینه‌ طالبان تنها از یک قوم اند و طالبان بارها پیشنهاد ایجادحکومت «همه شمول» را رد کرده اند و گفته اند که حکومت شان همه شمول است.

واقف حکیمی، عضو پیشین مجلس نمایندگان گفت: «حکومت همه شمول یک واقعیت ملموس عملی باید در زندگی مردم باشد و مشهود و دیدنی باشد و از این بابت من فکر می کنم که سخنان آقای سراج الدین حقانی محدود به این امر است اما بسیار به سطح این امر نه به عمق آن.»

در تازه ترین موارد، رییس جمهور ایران، و وزیر خارجه روسیه در سخنرانی ها در نشست های جداگانه بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده اند.

سرگی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه گفت: «تشکیل حکومت فراگیر برای مقابله با تهدیدات هراس افگنی، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان منشا میگیرد، نیاز است. از این نظر، اقدامات برای اجرای تصمیمات اجلاس سران آسیای مرکزی به علاوه روسیه که در خزان ۲۰۲۲ در آستانه برگزار شد، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. اکنون در حال نهایی کردن طرح اجرایی این توافقات هستیم.»

بیشتر از دو سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. در همه این مدت جهان همواره بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.