افغانستان

بازنشسته شدن ۱۱ جنرال ارتش پیشین از سوی وزارت دفاع طالبان

د افغانستان د پوځ پخواني سرتېري

بربنیاد یک مکتوب وزارت دفاع طالبان ۱۱ جنرال ارتش پیشین افغانستان به شمول ستر جنرال مراد علی مرا به دلیل سالخوردگی بازنشسته شده‌اند.

در مکتوب همچنان آمده که این جنرالان نسبت به کبر سن مطابق ماده (۵۹) قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمان برای تقاعد مساعد می‌‌باشند. سن بازنشستگی در قانون ذاتی افسران ۶۰ سال برای جنرالان پیش‌بینی شده است.

این ۱۱ جنرال که شمارشان حالا در بیرون از افغانستان هستند، در بخش‌های مختلف وزارت دفاع کار می‌کردند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت: «یک نوع بی‌پروایی مدیریتی است که در حکومت‌‌‌های گذشته هم رایج بود و نگاه سیاسی در آن نیست. چون در گذشته هم براساس سن پیشنهاد تقاعد‌ آنان داده می‌شد. بدون در نظر گرفتن اینکه آنها کار می‌کنند یا در قید حیات هستند یا نه. این سهل‌انگاری و بی‌پروایی مدیریتی است.»

عزیزالدین معارج؛ کارشناس سیاسی نیز معتقد است: «پس از آنکه در اگست‌ ۲۰۲۱ طالبان در افغانستان حاکم شدند، تاکنون ملت افغانستان و جامعه جهانی سیاست واضح و مشخصی از آنان را ندیده است. همه چیز مبهم و گنگ است و از اذهان مردم دور است.»

بربنیاد آمار رسمی ارتش پیشین افغانستان در روزهای قبل سقوط کابل حدود ۱۹۰ هزار سرباز داشت. در دو دهه‌ی گذشته ارتش افغانستان ده‌ها هزار کشته داده است.

این ارتش پس از دو دهه جنگ در برابر طالبان گام به گام فرو پاشید. بسیاری مقام‌ها و سربازان ارتش پس از سقوط نظام ترک وظیفه کردند.

گزارش‌های ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی نشان می دهد که طالبان از زمان برگشت به قدرت شماری از افسران نیروهای امنیتی افغانستان را بازداشت و برخی از آن‌ها را شکنجه کرده و کشته‌اند.

طالبان در مورد این گزارش‌ها یا سکوت کرده و یا ‌آن‌ها رد کرده‌اند.